2018. április 24., kedd
György névnap

Némedi: elutasítjuk a politikai vagdalkozásokat

Cáfolta az ellenzéki képviselők állításait, és a „politikai vagdalkozások” befejezésére szólított fel Némedi Lajos alpolgármester szerdai sajtótájékoztatóján.

Az alpolgármester megosztotta az újságírókkal azt a levelet, amit Porga Gyula polgármester Katanics Sándor önkormányzati képviselőnek címzett, és amiben cáfolta a képviselő február 9-i sajtótájékoztatóján elhangzott állításokat.

Az alpolgármester szerint a levél „egyértelmű cáfolat, egyértelműen bizonyítja, hogy az ellenzéki képviselők állításai nem igazak”.

A levél tartalma a következő:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 2010. áprilisában döntött a fenti számú ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítési eljárásáról. A bizottsági előterjesztés alapján már ekkor ismert volt, hogy folyamatban van a területet érintő rendezési terv módosítása, amelynek elfogadása várhatóan legkorábban május hónapban történhet meg.

2010. június 17-én a Gazdasági Bizottság jóváhagyta az értékesítési eljárást követően a nyertes ajánlattevővel, a MIN-TECH Kft-vel kötendő ingatlan adásvételi szerződést, amely alapján vevő kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerződésben meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően az ingatlanon a szolgáltató, közösségi funkció feltételeit megteremti az értékesítési eljárás zárásától számított 12 hónapon belül.

Ezt követően, 2010. június 24-én döntött a Közgyűlés az ingatlant érintő rendezési terv módosításáról, tehát az Ön állításával ellentétben nem az adásvételi szerződés jóváhagyása előtt, hanem azt követően!

2011. októberében a Tulajdonosi Bizottság határozott a tárgyi ingatlant érintő adásvételi szerződés módosításáról. Miután a rendezési terv módosítása - a 3866. hrsz-ú ingatlant érintő változtatás - későbbi időpontban született meg, mint azt a felek előzetesen prognosztizálták, a vevő szerződésben foglalt kötelezettségeit figyelembe véve, a teljesítési határidőt meghosszabbította, arra is tekintettel, hogy a téli - a kivitelezésre alkalmatlan - időszakot követően szabott határidőt a vevő - beruházó - részére.

Felhívom Képviselő Úr figyeimét arra, hogy a bizottság - mint testület, átruházott hatáskörében eljárva - az előterjesztés alapján egyhangúan döntött a szerződés módosításáról, és tartotta célszerűnek a határidő módosítását, így nem kívánok az üggyel kapcsolatban külön vizsgálatot lefolytatni. Amennyiben Képviselő Úrnak további információra van szüksége, a Hivatal munkatársai állnak rendelkezésére.

Némedi Lajos úgy fogalmazott, hogy „ez már a harmadik olyan eset egy éven belül Katanics Sándor részéről, amikor feddhetetlen veszprémi embereket próbál lejáratni.” Kezdődött a Hangvillát felépítő vállalkozóval, majd a Veszprémi 7Nap újságíróját próbálta negatív színben feltüntetni, most pedig „rajtam keresztül egy Veszprémben működő építési vállalkozót igyekezett korrupcióval besározni”. Némedi hangsúlyozta: a vállalkozó a megyében elismert színvonalon dolgozik, sok embernek ad munkát és a város egyik jelentős adófizetője.

„Elutasítjuk a politikai vagdalkozásokat Katanics Sándor, Hartmann Ferenc és Kész Zoltán részéről, és határozottan felszólítom őket bocsánatkérésre, és arra, hogy kezdjenek el a választópolgárok érdekeiért dolgozni.”