2021. szeptember 16.
//
Edit névnap

Ki van lesz..va? Ülésezik a képviselő-testület / Szűkszavúan a Cozma-gyilkosságról

2009. április 30. 8:26
Reggel óta folyamatosan ülésezik Veszprém képviselő-testülete. (helyszíni tudósítás)

A hagyományoknak megfelelően a hét műtárgyával kezdődött az ülés, ám ezúttal nem konkrét tárggyal, hanem a Veszprémi Civil Kerekasztallal ismerkedhettek meg részletesebben egy vetített előadás formájában a képviselők. A civilek képviseletében Vass Tibor adott tájékoztatást a munkáról, s jelezte, hogy május 16-án ismét megrendezik a korábban is sikert aratott civil napot.

Az ülés folytatásaként a napirend előtti felszólalások következtek.

Asztalos István képviselő a legutóbbi drogmentes maraton-futás kapcsán kijelentette, hogy azt a Magyar Szcientológiai Egyház szervezte. Nehezen tudok ezzel azonosulni – mondta -, hiszen a szcientológusok módszerei ellentmondásosak, istentelenségük szó szerint igaz. A szcientológusok szellemi és tárgyi üveggyöngyökkel nyerik meg maguknak a fiatalokat, ezért ne adjuk magunkat ilyen rendezvényhez. Debreczenyi János polgármester válaszában elmondta, hogy úgy vállalta el védnökségét a rendezvényen, hogy azon semmiféle szervezet nem jelenik meg. Ez így is történt, s a rendezvényen csak sportról volt szó.

Dr. Szalay András képviselő részletesen szólt az uniós csatlakozás ötéves fordulójáról, méltatta a társadalom számára is kiemelkedően jelentős eseményt, s az azóta eltelt időszakot. Ehhez tette megjegyzését Mihalovics Péter képviselő is, aki bejelentette, hogy május 7-én éppen ebben a témában rendeznek konferenciát, melyre mindenkit várnak. Az előadók sorában ismert politológusok lesznek.

Az ülés érdemi részében beszámoló hangzott el dr. Giczi Róberttől, aki Veszprém 2008-as közbiztonsági helyzetét elemezte. Elhangzott, hogy a korábbi évekéhez képest ismét javuló tendenciát mutatott a megyeszékhely. Ezt több képviselő is pozitívan értékelte. Wéber László köszönetet is mondott az egyenruhások munkájáról, ám megjegyezte, hogy több olyan rendőrségi intézkedéssel (sebességmérés) is találkozott, amiről nem lehet elmondani, hogy EU-konforn. Brányi Mária tanácsnok több figyelmet kért a kertvárosok nyugalma érdekében, s ő is megjegyezte, hogy sokszor indokolatlan helyen (pl. Vajda utca) mérnek sebességet.

Katanics Sándor szerint egy ilyen politikai légkörben nagyon nehéz a rendőrségnek eleget tenni az elvárásoknak. Szólt a kihelyezett kamerák (Budapest út és Jutasi út csomópontja) okozta problémákról (357 fellebbezés volt, s ezek döntő többségét el is fogadták), a Pajta utcai (445 esetben szabtak ki bírságot!) mérésekről (a lakosság 5 esetben le is festette a 30 km/órás táblát). Megpendítette, hogy akár hatalommal való visszaélésről is szó lehet (ezt levélben is jelezte a megyei főkapitánynak, s várja a választ).

Mihalovics Péter Katanics Sándor képviselőhöz kapcsolódva kijelentette: büszke vagyok a rendőrség munkájára. Több alkalommal is megjelentek lakossági és egyéb fórumokon, segítették a dózsavárosi polgárőrök munkáját. A városrész régi vágya teljesült, amikor körzeti megbízottat kaptak. Hozzátette, hogy a rendőrség és a civil szerveződések mellett a lakosságnak is szerepe van a közbiztonság erősödése terén.

A közgyűlésen megjelent a Cozma-gyilkosság felderítését irányító Derzsi Péter főnyomozó is, aki igen sok kérdést kapott, ám csak visszafogottan válaszolhatott.

Derzsi Péter elmondta, hogy jelenleg 7 gyanúsítottjuk van: hatan előzetesben vannak, egy fő szabadlábon védekezik. Ötük ellen emberölés, halált okozó súlyos testi sértés gyanúja merült fel (a bűnösséget csak a bíróság állapíthatja meg). A nyomozók 350 tanút hallgatott meg, ám a kihallgatásoknak még nincs vége. Jelentősek a költségei is a nyomozásnak, mely már most meghaladja az ötmillió forintot. Tizennégy szakértőt vontak be a munkálatokba, s a kapitányság állományában dolgozó nyomozókat példa nélküli módon tehermentesítették egyéb nyomozásaik alól.

Derzsi Péter szerint rengeteg kacsa jelent meg a sajtóban, s ezek kezelése igen sok nehézséget okozott számukra. Érdekünk ugyanis – mondta a főnyomozó -, hogy egyes információk titokban maradjanak. Szétoszlatta azt a híresztelést is, mely szerint a rendőrség az ügyészséggel és a bírósággal szemben feszült viszonyban lenne. Ellenkezőleg – hangsúlyozta -, napi és érdemi a kapcsolat. Több kérdésre is csak azt tudta válaszolni Derzsi Péter, hogy arra a nyomozás jelenlegi szakaszában nem áll módjában választ adni. Azt viszont kijelentette, hogy várhatóan a nyár végéig át fogja adni a rendőrség a vádemelési javaslatot a főügyészségnek.

A nyomozó egy konkrét választ azért adott a képviselőknek: a Cozma-gyilkosság idején valóban 3 rendőr (szolgálaton kívül) tartózkodott a szórakozóhelyen, egy fő pedig az épületen kívül. Ők megtették azt, amit megtehettek. A vizsgálatot lefolytatták. Véleménye szerint az adott helyzetben egyebet nem tehettek a rendőrök.

Arra a kérdésre, hogy előfordulhat-e hasonló tragédia, határozott igennel válaszolt Derzsi Péter. Hozzátette: épp ezért igen fontos a megelőzés, s elsősorban a szórakozóhelyek tulajdonosainak, bérlőinek támogatását várja. Ez lehet észrevétel, bejelentés stb.

Összefoglalva kijelentette Dezsi Péter, hogy el is túlozták a kommunikációt a Cozma-ügyben, "talán többet is nyilatkoztunk, mint kellett volna".

 (folytatás)
Semmiféle jogsértést nem követtünk el a kamera kihelyezésével. Ezzel úttörő szerepet vállaltunk, s több helyről is érkeztek rendőrségi vezetők, akik tapasztalataik alapján "saját" településükön is felszereltették a kamerát.
Elmondta, hogy tapasztalataik szerint udvariasabb városi közlekedésről számolhat be.
Soha nem vezényeltem a Pajta utcába traffipaxot. Kádártán és Rátóton lesz rendőr, s örömmel nyugtázta, hogy Rátót felajánlott szolgálati lakást is. Igyekeznek a felajánlással élni, ám jelenleg 20 fő létszámhiánnyal küzdenek. A közrendvédelmi járőrszolgálat járőreiből hiányzik a húsz fő. Ha lakást tudnának biztosítani, pillanatok alatt megoldanák a helyzetet. Jelenleg is tízen laknak a honvédség nőtlen tiszti szállóján. A polgárőrökkel és a közterület-felügyelőkkel a közös járőrözés, a rendezvényeken előnyös például szolgálatszervezés tekintetében.
Bense László Erik képviselő kérdésére válaszolva Veszprém rendőrkapitánya elmondta, elgondolkodtató, hogy büntetőjogi szempontból lejjebb lenne vinni a büntethetőség korhatárát. Ugyanakkor nem értem, mint magánember – folytatta -, hogy létezhetnek olyan szórakozóhelyek, ahol a gyerek hajnalig ott maradhat, s azt végképp nem, miért is nem hiányoznak a családnak.
Köszönetet is mondott dr. Giczi Róbert, hogy az önkormányzat duplájára kívánja emelni támogatását, ám a térfigyelő kamerák figyelését végzők bére bőven meg fogja haladni a támogatást.
A kapitány szerint szabályozni kellene a koldulást is, hiszen amíg az nem zaklató, addig semmit nem lehet tenni.
Sok politikai és egyéb (pl. sajtó) támadás éri a rendőrséget, s jó lenne, ha elhinné a társadalom, hogy a döntő többség tisztességesen teszi feladatát.
Nem a legjobb az állomány hangulata a kapitány szerint (nyugdíj, bérek), hiszen ugyanazon megszorítások vonatkoznak rájuk. Sokan alázzák, gyalázzák a rendőrt, aki legfeljebb magánemberként élhet feljelentési jogával.
A veszprémi térfigyelő kamerák rendszere (pl. buszállomás) bővíthető, beköthető a rendőrségre – mondta képviselői kérdésre Giczi Róbert.
Szó volt a közterületi alkoholfogyasztásról is, ám ennek szankcionálása egy egyetemi városban nem könnyű (ui. az érintett fél lakóhelyének jegyzőjére tartozik a büntetés kiszabása).
Májusban 7 új kollégával gyarapodik állományunk – folytatta beszámolóját Giczi Róbert -, de sajnálatos, hogy a távozók száma magasabb.
(folytatás)

A folytatásban egy támogatási szerződés megkötése került a grémium elé. A szerződés létrejött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága között jött létre az alábbi feltételekkel: a szerződő felek szerződést kötnek arra vonatkozóan, hogy 2010. december 31-ig a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködik Veszprém városának tudományos életével kapcsolatos ügyekben. A támogató céljainak megvalósításához a 2009. és a 2010. évben évenként bruttó 300. 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a támogatottnak.


(folytatás)
 Ki van lesz..va?
A közgyűlés szünetében Czaun János alpolgármester tartott gyors sajtótájékoztatót. Az alpolgármester szerint Katanics Sándor képviselő akkor, amikor a rendőrkapitányi beszámoló tartott, s a hajléktalanokról volt szó, Katanics Sándor képviselő kijelentette: "Le vannak sz..va". A képviselő szerint ezt a környezetében többen is hallották. Ettől messzemenően elhatárolódom – mondta Czaun János, s megkérem Katanics Sándort, kérjen bocsánatot, s ha véleményét fenntartja, akkor vizsgálja fölül, alkalmas-e önkormányzati és parlamenti képviselőnek.
A sajtó munkatársai azonnal felkeresték Katanics Sándor képviselőt, aki határozottan cáfolta, hogy szájából a kijelentés elhangzott volna. Bizonyítsa be – mondta, majd hozzátette, hogy kikéri magának az ilyen kijelentést. Ne így vágjon vissza a képviselőtársam az előző testületi ülésen tett felszólalásomra, melyben a Czaun János elleni ügyészségi eljárás állásáról kérdeztem a polgármestert (a Katanics Sándor közelében ülők nem tudták megerősíteni az ominózus kijelentést).
 

(folytatás)

A grémium különösebb vita nélkül elfogadta a város zajvédelmi rendeletének kiegészítését. A rendelet további védelmet biztosít a lakóövezetekben élőknek, tilt számos olyan rendezvényt, mozgást (sportrendezvény, fűnyírás, hangszórón keresztül hirdető autók stb.), amely a pihenő időben zavaró lehetne az adott területeken élőknek. A rendelet a szabálysértési bírságokat is megjelöli (teljes szövege letölthető a város honlapjáról).

Jó hír a sport kedvelőinek: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a sportcélú támogatási keret tartalékából az Egyetemi Stadion Kht. saját tőkéjének rendezésére 1 millió forintot biztosít pótbefizetésként, és 1,5 millió forinttal – 11 millió forintról 12,5 millió forintra megemeli a 2009. évi támogatási összeget.

(folytatás)

Az Állami Számvevőszék vizsgálatairól is szó volt az ülésen. Domokos József képviselő szerint az Aréna soha nem lesz sem nyereséges, de még nullszaldós sem. A veszteség nehezen kezelhető, ezért át kell gondolni, milyen formában (üzletág?) lehet üzemeltetni a jövőben.
Pozitív vélemények hangzottak el viszont az önkormányzat működését illetően. A vizsgálatok eredménye mindenképpen elismerésre méltó, ezért köszönet jár az ellenőrzésekért – mondotta Mazák György képviselő. Az intézmény dolgozói korrekt munkát végeztek, a működés szabályos, szakszerű volt, még akkor is, ha a mai körülmények közepette szinte lehetetlen hibák nélkül dolgozni. Debreczenyi János szerint a vizsgálat valóban segítő szándékú volt, amiért köszönet jár az azt végzőknek.

A továbbiakban a grémium elfogadta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolóját a 2008-as esztendőről. A képviselők köszönetüket fejezték ki azért a segítő tevékenységért, amit a máltaiak a városlakókért tettek.

(folytatás)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2009. évre jóváhagyott költségvetésében a Városi Közbiztonsági Keret céljaira 10 millió Ft támogatás, valamint a 2008. évből fennmaradó 350.000.-Ft pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása 8.000.000.-Ft, polgárőrségek támogatása: 1.850.000,- Ft, pályázati összeg: 500.000- Ft.

Az ülést követően a vehir.hu megkérdezte dr. Büki Szilvia címzetes főjegyzőt az ominózus "le van sz..va" kijelentésről. Határozottan állította, hogy ilyet nem hallott. Kérésünkre közölte, hogy a hangfelvételt le fogják hallgatni, s a Czaun János által állítottakat ki fogják keresni, ha azok valóban elhangzottak, s a sajtó rendelkezésére bocsátják. Várhatóan erre a jövő hét elején kerülhet sor.
 

Zatkalik András

További cikkek

Nyugállományú ex-légierősök találkoztak Veszprémben
Nyugállományú ex-légierősök találkoztak Veszprémben
Tizennegyedik alkalommal tartottak baráti találkozót az egykori Légierő Parancsnokság veteránjai a Jutasi úti honvédségi sporttelepen.
Új néven működik tovább a Hittudományi Főiskola
Új néven működik tovább a Hittudományi Főiskola
Megújult névvel valamint több új képzéssel indult meg a 2021/22-es tanév a Veszprémi Érseki Főiskolán.
Együttműködési megállapodást kötött a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara és a Pannon Egyetem
Együttműködési megállapodást kötött a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara és a Pannon Egyetem
A megállapodással újabb távlatok nyílnak a két intézmény hosszútávú oktatási, kutatási és fejlesztési együttműködései terén, illetve a már meglévő szakmai kapcsolatok is tovább erősödnek.
Nem csitulnak a kedélyek a kertvárosi közlekedés kapcsán
Nem csitulnak a kedélyek a kertvárosi közlekedés kapcsán
Nyolc hónap telt el a kertvárosi utcák forgalmi rendjének módosítása óta, amely – bár a lakosság bevonásával történt – sokaknak nem nyerte el a tetszését. Mielőtt finomhangolnák a rendszert, még egyszer vitára bocsátotta az önkormányzat a városrész közlekedését.
Az új trendek átrendezhetik a gazdaság szerkezetét
Az új trendek átrendezhetik a gazdaság szerkezetét
A járvány okozta válság hatásairól és a magyar gazdaság kilátásairól tartott előadást a Veszprém Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara rendezvényén Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár, korábbi (1998-1999) gazdasági miniszter.