2018. április 24., kedd
György névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS közterület felügyelő segítő munkakör

A pályázat kiírója: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Iroda Közterület Felügyeleti Csoport
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Betöltendő munkakör: közterület felügyelő segítő (határozatlan idejű munkaviszonyban)

Ellátandó feladatok:
Közterület Felügyeleti törvény keretei között:
- közreműködés a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzésében
- közreműködés a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása érdekében
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság
iskolai végzettség: érettségi
egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szakmai tapasztalat
- B kategóriás jogosítvány

A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
- jogosítvány másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.
A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.
A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.