2018. április 26., csütörtök
Ervin névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS vagyongazdálkodási referens munkakör

A pályázat kiírója: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Stratégiai Iroda Vagyongazdálkodási Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: vagyongazdálkodási ügyintéző (határozott idejű kinevezéssel 2017. május 15-től várhatóan 2020. augusztus 31-ig)

Ellátandó feladatok:
1. Önkormányzat vagyongazdálkodásával (ingó, ingatlan vagyonelemek használatba adása, elidegenítése; vagyoni értékű jogok alapítása stb.) kapcsolatos feladatainak ellátása, döntések előkészítése.
2. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal összefüggő feladatok ellátása:
- Legfőbb döntéshozó szervek döntéseinek előkészítése, végrehajtásában közreműködés
- Gazdasági társaság működésével összefüggő számviteli, pénzügyi és statisztikai feladatok ellátása
- Számviteli törvény szerinti beszámolók ellenőrzése, döntéshozó testület elé terjesztése
- Kimutatások, statisztikák készítése az önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészek, részvények névértékéről, tulajdoni hányadáról.
3. Önkormányzat által a gazdasági társaságoknak nyújtott támogatások elszámolásának ellenőrzése, döntések előkészítése.
4. Önkormányzat költségvetésének előkészítésében és végrehajtásában való részvétel.
5. Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok felhasználásának ellenőrzése, nyilvántartások vezetése.
6. Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó számlák határidőre történő utalványozása, havi likviditási terv elkészítése.
7. Közműellátással összefüggő tulajdonosi hozzájárulások előkészítése.
8. Nem lakáscélú helyiségek bérleti szerződéseinek nyilvántartása, döntések előkészítése.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság
iskolai végzettség: felsőoktatásban szerzett műszaki vagy közszolgálati vagy jogi vagy gazdaságtudományi szakképzettség
egészségügyi alkalmasság
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
önkormányzatoknál számviteli és pénzügyi területen szerzett tapasztalat
gazdasági társaságok üzletrészeinek, részvényeinek értékesítésében szerzett tapasztalat
- közigazgatási gyakorlat

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.
A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.
A pályázatok 2017. május 15-ig kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.