2018. június 20., szerda
Rafael névnap

Pro Meritis díjat kapott két Kossuth iskolában tanító pedagógus

Boda Margit és Mihályfiné Nochta Mária szombat délelőtt vehette át az elismerést a Kossuth Lajos Általános Iskola tanévzáró ünnepségén.

A Pro Meritis díjjal azon személyeket tüntetik ki, akik tevékenységükkel Veszprém anyagi, szellemi és művészeti életét gazdagítják. Legutóbb két pedagógusnak ítélték oda a díjat, melyet Brányi Mária alpolgármester adott át az általános iskola tanévzáró ünnepségén.

Boda Margit 1977 óta a Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola tantestületének tagja. Már fiatalon aktívan bekapcsolódott az iskolai, városi, és megyei szakmai életbe. Mindig nyitott volt a szakmai megújulásra. Ismereteit a napi tanításban, tehetséggondozásban, fiatal kollégák segítésében egyaránt felhasználta. A felzárkóztatásra, a továbbtanulásra, a tanulmányi versenyekre való felkészítésre mindig nagy hangsúlyt fektetett. Ünnepi műsorok, versenyek, szabadidős tevékenységek szervezésének is aktív részese volt. Több évtizedes példamutató oktató munkájával kivívta a diákság, a szülők és a nevelőtestület megbecsülését, tiszteletét.

Szívós, kitartó munkája, szakmai igényessége alkalmassá tette őt a felnövekvő generáció eredményes oktatására. Tanítványai hosszú évek óta az országos versenyeken is a legjobbak között szerepeltek. Szakmai felkészültsége, egyénisége, tudatos pedagógiai tevékenysége révén az intézmény meghatározó személyisége, aki az iskola jó hírnevének megóvását, öregbítését tartotta mindig szem előtt. 2017-ben Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere évtizedes, magas színvonalú oktató- nevelő munkája elismeréseként Boda Margit részére Pro Meritis díjat adományoz. Felkérem Brányi Mária alpolgármester asszonyt a díj átadására.

Boda Margit és Mihályfiné Nochta MáriaBoda Margit és Mihályfiné Nochta Mária

Mihályfiné Nochta Máriát lelkiismeretes, példamutató munka jellemzi. Egyenletes, magas színvonalú szakmai munkát végzett az alsó tagozatos tanításban. Szakmai tudását folyamatosan színesítette, kiegészítette. Osztályfőnökként és tanítóként fontos feladatának tekintette a hátrányos helyzetű, gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását, beilleszkedésük elősegítését. Tanítói pályafutása során nagy hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra, tanulóit rendszeresen készítette fel versenyekre, melyeken diákjai eredményesen szerepeltek. Hosszú éveken keresztül látta el a diákönkormányzatot segítő tanítók feladatát. Aktívan részt vett az iskola által szervezett programok szervezésében, lebonyolításában. Hivatását egyetlen intézményhez kötődve, Veszprém város szellemi színvonalának emeléséért végezte”- állt laudációjukban.