2019. szeptember 21., szombat
Máté névnap

Az Építők veszprémi csapat marad

A kézilabda csapat jövőjéről, a Szerelem-szigeten épülő társasházról és a gyulafirtóti-kádártai díjazottakról is szó esett a júniusi közgyűlésen.

Hartmann Ferenc, a Demokraták Veszprémért frakcióvezetője a Gyermekkórházzal kapcsolatban interpellált. Azt kérdezte, pályázott-e az önkormányzat az értékesítési eljáráson az ingatlan megszerzése érdekében? A polgármester azt válaszolta, hogy az önkormányzat nem akarja megvásárolni az épületet: vagy ingyenes átadásban, vagy a vagyonkezelői jogban gondolkoznak, bíznak benne, hogy a minisztérium nyitott lesz erre a megoldásra.

Egy másik interpellációjában Hartmann a Veszprém környéki közúthálózat fejlesztéséről érdeklődött – a nyolcas út veszprémi elkerülőjéről és a 82-es út gyulafirátóti elkerülőjéről. Porga Gyula egyetértett abban, hogy a nyolcas út korszerűsítése kiemelten fontos a város jövője szempontjából, ugyanakkor tavaly a miniszterelnök határozottan kijelentette, hogy nem lát forrást ezeknek az útszakaszoknak a fejlesztésére. A Modern Városok Programban két útépítés szerepelt: a 8 és 82 utak összekötése az Aréna mögött, illetve a Pápai út és a Jutasi út összekapcsolása. Mindkét beruházás előkészítése zajlik.

Gerstmár Ferenc (LMP) azt kérdezte a polgármestertől, hogy a Duna Aszfalt Kft. tulajdonszerzését követően milyen feltételekkel tudna a Csarnok Kft. tulajdonrészt szerezni a Veszprém Handball Team Zrt-ben? A polgármester sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy „városi közszereplők többéves hitelességüket tönkreteszik pár perc szereplésért”. Elmondta: Veszprém számára a kézilabdacsapat jelenléte és sikere mindig tabu volt a politikának, és sajnálatos, hogy ez megváltozott. A csapat sikerének kulcsa az volt, hogy nem tették ki olcsó politikai játékoknak. Porga Gyula szerint felelős közéleti szereplők nem beszélhetnek butaságokat. A veszprémiség nyelvtanának része, hogy közösen dolgozzunk a csapat sikeréért, és ha valaki segíteni nem tud, legalább rémhíreket ne terjesszen! Attól, hogy valaki egy elegáns páholyban a csapat mezébe bújva végignéz egy kézilabda mérkőzést, még nem lesz veszprémi. Az elmúlt pár év a csapat egyik legsikeresebb időszaka volt, és vannak közéleti szereplők, akik most ennek a kerékpárnak a küllői közé dugják a botot. Kijelentette: neki nincsenek arról információi, hogy Mészáros Lőrinc jelentős ingatlanvásárlásba fogna. Tény, hogy van egy tőkeerős vállalkozó, aki lehetőséget lát arra, hogy a kézilabda csapat működését hosszú távon ezen a színvonalon tartsa. „Amíg én vagyok ennek a városnak a polgármestere, addig a csapat itt lesz, nem megy el, az Építők veszprémi lesz.”

Katanics Sándor (Demokraták Veszprémért) két kérdést tett fel: valóban lakópark épül-e a Szerelem-szigeten, illetve Veszprémben is le szeretné bontatni a Fideszes városvezetés a panelházak legfelső szintjeit? A polgármester emlékeztette a képviselőt, hogy a 2005-ben elfogadott rendezési tervet, ami lehetővé teszi a Szerelem-szigeten történő építkezést, Katanics Sándor és Hartmann Ferenc is megszavazta, ellenben a Fidesz-frakcióval, amely nemet nyomott a módosításra. Brányi Mária alpolgármester, a Buhim-völgyi Baráti Kör akkori elnöke elmondta: több mint száz aláírással tiltakoztak a rendezési terv elfogadása ellen, mert az volt az álláspontjuk, hogy a városképi, település-szerkezeti sajátosságokat sértené a további zöldfelületek beépítése. 2005-ben azt kérték a képviselő-testülettől, hogy ne épülhessenek az akkorinál nagyobb ingatlanok a területre, de a civil szervezet észrevételeit a baloldali városvezetés lesöpörte az asztalról. Ami a panelbontást illeti, Porga Gyula szerint a magyar miniszterelnök ötleteire sokszor mondták már, hogy megvalósíthatatlanok, de az idő mégis őt igazolta. Hozzátette: a lakások esetében magántulajdonokról van szó.

Brányi Mária alpolgármester (Fidesz-KDNP) napirend előtti felszólalásában a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Építész Mester Egylet által kiírt ötletpályázatról számolt be, melynek célja volt a Gábriel-malom gondolatfelvetése kapcsán a Séd-völgy további tartalmi növelése, a megújítás folytatása, kiterjesztése.

Czaun János (Fidesz-KDNP) a Kádártán és Gyulafirátóton díjazottakat méltatta. Kádártám Tósokiné Kovács Aranka vehette át a Dévai Bíró Mátyás-díjat. Aranka nyolc évig volt a szülői munkaközösség vezetője a Gyulaffy iskolában. 2010-14 között Kádárta Városrészi Önkormányzatának képviselője, majd a Tulajdonosi Bizottság tagja. Alapító tagja a Közösség Kádártáért Egyesületnek. A díjat a június 3-i Kádártai Vigasságok című rendezvényen vehette át. Gyulafirátóton Zeitlerné Reinitz Edit munkásságát ismerték el a Hadnagy László-díjjal. Edit 2003-ban alapító tagja volt a Gyulafirátótért Közhasznú Egyesületnek, részt vett a szervezet minden programjának szervezésében. Ott volt, ha hulladékgyűjtés szerveződött a településen, és ott volt, ha a közterületek virágosításában kellett dolgozni. A legfontosabb vállalása a nyári honismereti gyermektáborok szervezése és vezetése volt.

Ovádi Péter (Fidesz-KDNP) az Otthon Centrum közelmúltban publikált felmérésére hívta fel a figyelmet. Eszerint a vidéki városok között Szekszárd és Eger mellett Veszprémben bizonyultak a legjobbaknak azok a mutatók, amellyel az itt élők életvitelét, mindennapi munkába járásának minőségét és gyorsaságát vizsgálták. A frakcióvezető szerint a magyar városok közti kiélezett versenyhelyzetben különösen fontosak azok a megerősítések, amelyek bizonyítják, hogy az önkormányzat által kijelölt hosszú távú stratégia megfelelő és a végrehajtott beruházások elérték azon céljukat, amelyek a veszprémiek életminőségének javítását célozták meg.

Mint mondta, két évvel ezelőtt a város költségvetése az „új utakon járunk” jeligével lett meghirdetve. Az akkor végrehajtott jelentős útfejlesztéseknek és az azóta is tartó, egymásra épülő beruházások gyümölcseként mára elértük, hogy Veszprém, ez a földrajzilag különleges és úthálózatát tekintve bonyolult város az egyik legélhetőbb megyeszékhely lett az országban, ahol az itt élők visszajelzései alapján is érdemes tervezni, hiszen biztosítottak azok a feltételek, amelyek a nyugodt, biztonságos életminőséghez nélkülözhetetlenek. A frakcióvezető megköszönte a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak színvonalas munkáját.

Szintén a köztisztviselők munkáját méltatta Gerstmár Ferenc a közszolgálati tisztségviselők napja alkalmából. A politikus azt szeretné elérni, hogy a közgyűlés illetménykiegészítéssel, illetményalap emeléssel segítse őket.