2018. július 22., vasárnap
Magdolna névnap

Zajkibocsátási hirdetmény

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjénél, mint I. fokú környezetvédelmi hatóságnál hivatalból indult környezeti zajkibocsátási határérték megállapítás ügyében indított eljárás keretében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdés b) pontja alapján a döntés hirdetményi úton való közléséről gondoskodtam.

Az eljáró hatóság megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

Az ügy száma: KOZP/6139/2017.

A kérelmező ügyfél neve: BiaBarBib Kft.

A kérelmező ügyfél székhelye: 1141 Budapest, Komócsy utca 5-7.

Az ügy tárgya: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. §-a alapján, a 1141 Budapest, Komócsy utca 5-7. székhelyű BiaBarBib Kft. által, az ingatlannyilvántartásban a veszprémi 3342/A/248 hrsz. alatt felvett, természetben a Veszprém, Jutasi út 59. számú ingatlanon üzemeltetett „SMILEY PUB” elnevezésű vendéglátó egység (a továbbiakban: vendéglátó egység) működtetéséhez kapcsolódó környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása.

A hatásterület kiterjedése: Veszprém, Jutasi út 59., Jutasi út 61., Halle utca 1-3.

Tájékoztatom a hatásterületen élő ügyfeleket, hogy a tárgyi ügyben a KOZP/6139/5/2017. ügyiratszámon környezeti zajkibocsátási határértéket megállapító döntést hoztam.

A döntés megtekinthető: az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján a fenti címen, valamint a magyarorszag.hu hirdetményi oldalán.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2017. július 31.

Jogorvoslat: Határozatom ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatal, Környezet- és Természetvédelmi Főosztályához címzett, de közigazgatási hatóságnál benyújtott, 10 000 Ft összegű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Veszprém, 2017. július 28.

Dr. Mohos Gábor jegyző

megbízásából:

Demetrovics- Szabó Beáta

hatósági ügyintéző