2018. június 20., szerda
Rafael névnap

Megújult a gyulafirátóti református templom

A megújult templombelsőt istentisztelettel avatták fel vasárnap.

A rátóti református templom jövőre lesz 110 éves. A helyi református gyülekezet története a török kort követő évekig nyúlik vissza, ekkor érkezetek protestáns telepesek a szinte teljesen elnéptelenedett katolikus faluba. A két felekezet tagjai közösen építették újjá és használták az Árpád-kori templomot, a 18.században azonban nagyobb számú német katolikus telepes költözött a településre, jelentősen a római vallást követők felé billentve a mérleget.

Az együttélés konfliktusokhoz vezetett, és évtizedek múltán mindkét fél számra előnyösebb lett volna, ha külön épületben imádhatják Istent. A rátótiak összetartását azonban jól példázza, hogy még ekkor is segítették egymást: a katolikus gyülekezet kezdeményezte azt az országos gyűjtést, aminek köszönhetően 1908-ra megépülhetet a falu református temploma.

A protestáns egyházak 2017-ben ünneplik a reformáció 500. évfordulóját, így a megszépült templombelső az ünnepi évhez méltó körülményeket biztosít a gyülekezetnek. A vasárnapi istentiszteleten részt vett Czaun János, a városrészi önkormányzat vezetője és Ovádi Péter, a Fidesz választókerületi elnöke.