2019. július 23., kedd
Lenke névnap

Némedi reagált az 'ellenzéki lejárató kampányra'

Egy az Indexen megjelent cikkel kapcsolatban adott ki közleményt Némedi Lajos alpolgármester.

Némedi Lajos az alábbi közleményt juttatta el a sajtóhoz:

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Alulírott Némedi Lajos, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere a következő
k ö z l e m é n y t
terjesztem elő.

2017. november 17. napján 10:52 órakor jelent meg az „Index” hírportálon, a „Hiába történt bűncselekmény, a fideszes alpolgármester megússza” című cikk.

Sajnálatos, hogy a helyi baloldali, liberális ellenzék személyem ellen régóta folytatott lejárató kampányát még mindig nem bírja befejezni. Szomorú, hogy alaptalan rágalmazásukkal Veszprém város politikai hangulatát újra meg újra felkavarják.

A cikk valótlan tényállítást tartalmaz, amely szerint „a rendőrség arra jutott, hogy bűncselekmény történt.”

A rendőrség nem „jutott” és nem is juthatott erre, ugyanis bűncselekmény megvalósulását, valakinek a bűnösségét megállapítani kizárólag bíróság jogosult.

Ezzel szemben a valós tény az, hogy a nyomozó hatóság csak és kizárólag a büntethetőséget megszüntető ok fennállását állapította, állapíthatta meg és hozott nyomozást megszüntető határozatot, mivel erre terjed ki a hatásköre.

A sajtó-helyreigazítási kérelmet benyújtottam, ugyanakkor szeretném nyomatékosan felhívni minden médiaszolgáltató, írott és elektronikus sajtó, médiatartalom-szolgáltató figyelmét arra, hogy amennyiben a fenti, valótlan tartalmú, személyem lejáratására irányuló cikk tartalmát részben vagy egészben átveszik, illetve közlik abban az esetben valamennyi polgári jogi és büntetőjogi eszközt fel fogok használni ennek orvoslása érdekében.

A büntetőeljárásban nem voltam érintett, a cikkben foglaltak megvalósítják a Ptk. 2:45.§ (2) bekezdése szerinti jó hírnév megsértését, mivel a személyemre vonatkozó és sértő valótlan tényt állítanak, híresztelnek, amellyel kapcsolatos – sérelemdíj iránti - igényemet polgári peres úton érvényesítem.

Társadalmi érdek, hogy a közlések híven jellemezzék a személyt, a valóságot fejezzék ki, mivel csak így lehet a személy képe a társadalmi értékelés reális alapja, csak így juthat valódi értékének megfelelő szerephez a személy a társadalomban. A valótan kijelentés alkalmas arra, hogy a társadalmi megítélésemet hátrányosan befolyásolja.

A személyre vonatkozó közlés jogsértésnek minősül, ha a közmegítélés szerint a tényállítás alkalmas arra, hogy a sértett társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja, amely jelen esetben nyilvánvalóan fennáll.

A fenti cikkben foglaltak továbbá a Btk. 226.§-ba (rágalmazás) ütköznek, mivel mások előtt személyemről becsület csorbítására alkalmas tényt állítottak, híreszteltek.

Veszprém, 2017. november 17.

Némedi Lajos
alpolgármester