2019. szeptember 22., vasárnap
Móric névnap

Megválasztották az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait

Csütörtökön döntött az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság összetételéről

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. Az OEVB tagjainak személyére az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője tett indítványt, melyről a Közgyűlés döntött csütörtökön.

A megválasztott bizottsági tagok letették esküjüketA megválasztott bizottsági tagok letették esküjüket

Az OEVB tagjának dr. Bálint Ferencet, dr. Földesi Csaba Tibort, dr. Herczeg Attilát, póttagjának dr. Márki Dávidot és dr. Bors Istvánt választották meg.

A megválasztott bizottsági tagok a Városháza Kossuth termében letették esküjüket.

A megbízóleveleket Porga Gyula polgármester adta átA megbízóleveleket Porga Gyula polgármester adta át

A választási bizottságnak a választott tagokon felüli további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet, valamint a választókerületben induló független jelölt bízza meg. A megbízott tagokat legkésőbb a szavazás napját megelőző 16. napon (2018. március 23-a, 16.00 óra) a választási bizottság elnökénél kell bejelenteni.