2018. június 21., csütörtök
Alajos névnap

Javaslatkérés ”Pro Civitate díj” adományozásához

A Közgyűlés az általa elfogadott Civil koncepcióban rögzítetteknek megfelelően a Veszprémben kiemelkedő tevékenységet végző, az önkéntesség elve alapján szerveződő - az egyesülési jogról, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján létrejött - az illetékes megyei bíróságon bejegyzett, veszprémi székhellyel működő civil szervezetek munkájának elismerésére ”Pro Civitate díjat” alapított.

A kitüntető díj odaítéléséről a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés évente egy ”Pro Civitate díjat” adományoz. A díj átadására a Civilek Napján kerül sor.

A ”Pro Civitate díj” adományozását bármely veszprémi bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy, veszprémi székhelyű jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez 2018. március 31-ig benyújtott javaslatával.

Javaslataikat az indoklással együtt Veszprém MJV Polgármesteri Hivatala 8200 Veszprém, Óváros tér 9. címre, vagy a btoth@gov.veszprem.hu e-mail címre küldjék el.