2018. június 21., csütörtök
Alajos névnap

TÁJÉKOZTATÓ a 65 év feletti, egyedülálló magánszemélyek adókedvezményéről a magánszemélyek kommunális adójában

A helyi adókról szóló 33/2014. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a 65 év feletti, egyedül élő személy a lakcímnyilvántartás szerinti, életvitelszerűen lakhelyéül szolgáló lakása után mentesül az adó megfizetése alól.

Az adómentesség több lakástulajdon, bérlemény, haszonélvezeti jog esetében egyetlen lakás után sem illeti meg az adóalanyt. Az adómentesség nem illeti meg azt az adóalanyt, aki az adóköteles lakást üzleti célra hasznosítja.

Az adómentességet a 65. életév betöltését követő évtől lehet engedélyezni.
Az adómentesség megállapítását adózónak írásban kell kérnie.

A nyomtatvány megtalálható a http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/maganszemelyek-kommunalis-adoja honlapon, illetve az ügyfélszolgálati irodán (Veszprém, Szabadság tér 15. Földszint), ügyfélfogadási időben


(H.: 7,30-16,00 óráig, Sz.: 7,30-17,30 óráig P.: 7,30-12,00 óráig) beszerezhető.


Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Adóiroda