2018. június 21., csütörtök
Alajos névnap

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA 2018.


Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Veszprém város kulturális koncepciójában megfogalmazott és a közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló 14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 2/A.§ (1) bekezdésében meghatározott célok, a köznevelési intézményben tanuló, valamint felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló fiatalok tanórán kívüli tevékenységének, művelődési lehetőségeinek, kulturális célú szabadidő eltöltésének, közösségi életének támogatása érdekében.

Az Önkormányzat a támogatást a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet értelmében a tanórán kívüli tevékenység támogatására elkülönített keret terhére adja.

PÁLYÁZATI ÖSSZEG
Jelen pályázaton rendelkezésre álló összeg: 2 000 000 Ft
A támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.


PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Veszprémi székhelyű alap-és középfokú köznevelési intézmények, valamint felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló, veszprémi lakóhellyel rendelkező fiatalok.
A pályázó egy célra egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében.


PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK


Tanórán kívüli tevékenységek, a szabadidő kulturális célú eltöltése, egyéb művelődést segítő tevékenységek, melyek különösen:

  • tanulmányi-és közösségfejlesztő kirándulás,
  • intézménylátogatás (pl., múzeum, színház, könyvtár, üzem, kutatóintézet, stb.),
  • tábor, erdei iskola
  • tehetséggondozás (pl., versmondó-kör, énekkar, tánccsoport, stb.),
  • versenyeken, vetélkedőkön, bajnokságokon történő részvétel,
  • hagyományőrző, ismeretterjesztő programokon, előadásokon történő részvétel.

Támogatás kérhető a felsorolt kategóriákhoz kapcsolódó dologi és személyi juttatásokra, jellemzően pl.: útiköltség, szállás, étkezés, tárgyi eszköz vásárlása, díjak, előadók személyi juttatásai.


PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA


A keret felosztására irányuló támogatási döntést Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, alapítványi iskola esetében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozza meg.


PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE


Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Ügyfélfogadási időben: hétfőtől- csütörtökig, 7 óra 30 perctől 16 óráig, valamint pénteken, 7 óra 30 perctől 13 óra 30 percig), valamint letölthető a www.veszprem.hu weboldal pályázatok menüpontja alatt.

I. A pályázatokat kizárólag a „TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA 2018.” c. pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani. Az űrlap nélküli pályázatokat az Önkormányzat értékelés nélkül elutasítja.

II. A pályázatokat 1 példányban nyomtatott formában, postai úton vagy személyesen kell benyújtani, valamint elektronikus úton megküldeni.
Postacím: VMJV Polgármesteri Hivatal, Bodor Barbara Renáta kulturális ügyintéző részére,
8210 Veszprém, Pf.: 1042
Személyesen: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet benyújtani
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
E-mail cím: bodor.barbara@gov.veszprem.hu

III. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 28., szerda, 16 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10., kedd, 16 óra

IV. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást, információt nyújtó személy
Perlaki Claudia kulturális csoportvezető, telefon: 88/549-194;
valamint Bodor Barbara Renáta, telefon: 88/549-199.