2019. február 20., szerda
Álmos névnap

Befejeződött a kertvárosi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.3-15-VP1-2016-00001 azonosító számú pályázat keretében a belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 272 798 649 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A beruházás 2018. május 31-én befejeződött.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési céljai közt régóta kiemelt jelentőségű a település infrastruktúrájának fejlesztése, ezen belül is kiemelt helyen szerepel a belterületi csapadékvízelvezetés rendezése. A projekt integráltan kapcsolódott a város fejlesztési koncepciójához.

A beruházás Veszprém belterületén épült meg, a projekt révén mintegy 1529,5 m csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése, illetve kapacitás bővítése történhetett meg. A Budapest úton a meglévő főgyűjtőként funkcionáló zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatorna kapacitás bővítése valósult meg. Új, zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatorna épült a Tulipán, Mikszáth Kálmán, Muskátli, Rózsa, Balaton, Viola és Kabay János utcákban, csatlakozva a településrészen már meglévő csapadékcsatorna rendszerhez.
A projekt kivitelezője a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Practical Kft. volt, a műszaki ellenőrzést a Főút Építőipari és Szolgáltató Bt. végezte. A beruházással a környezetbiztonság nagymértékben növekedett, rendezettebbé vált a város területén
lehullott csapadék elvezetése