2020. szeptember 22.
//
Móric névnap

Felhívás: lakossági fórum a Veszprémvölgyi utca 6473 hrsz-ú ingatlant érintően

2020. február 18. 14:27

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda Főépítészi Csoportja felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 24/2017. (IX.28.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott Településrendezési Tervét módosítani kívánja, a 

Veszprém, Veszprémvölgyi utca 6473 hrsz-ú ingatlant érintően.

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat az eljárás megindítása előtt a 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendeletében döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. 

A Kormány rendelet 37.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosítással érintett terület szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket és egyéb civil szervezeteket, intézményeket, hogy az előzetes tájékoztatási anyaggal kapcsolatosan véleményeket, észrevételeket tehetnek. 

Az észrevételeiket írásban tehetik meg, a Veszprém város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével. 

A kitöltött adatlapot kérjük a VMJV Főépítészi Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), vagy a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mailcímre megküldeni szíveskedjenek. 

A vélemények beérkezésének határideje: 2020.március 3.

A fent leírtaknak megfelelően a módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatási anyag megtekinthető Veszprém város honlapján (www.veszprem.hu), illetve kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2020. február 12-től 2020. március 3-ig.

A módosítással kapcsolatosan 2020. február 26-án 16 óra 30 perckor lakossági fórumot tartunk Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Komjáthy termében. Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a konkrét területet érintő rendezési terv módosításával kapcsolatos kérdéskört érinti.

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Csoportnál munkaidőben a 549-266 és 549-261-es telefonon illetve személyesen egyeztetett időpontban.

vehir.hu