2021. március 4.
//
Kázmér névnap

Hirdetmény (záportározó létesítése)

2020. április 7. 14:36

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda Főépítészi Csoportja felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 24/2017. (IX.28.) Ör.sz. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát 

Veszprém, 0213/4 hrsz-ú ingatlan területét érintően módosítani kívánja. A módosításra a területen létesítendő záportározó miatt kerül sor, mely szükséges az Aréna bővítéséhez, Uszoda, Jégcsarnok létesítéséhez kapcsolódó beruházásokhoz.

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. Jelen módosítási eljárás lefolytatására a Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján tárgyalásos eljárás keretében kerül sor. 

A tárgyalásos eljárás a partnerségi egyeztetési szakasszal indul, mely a Kormányrendelet 29/A. § (6) bek. c) pontja és a 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet szerint kerül lefolytatásra. A tervvel kapcsolatban észrevételt, véleményt az érintett ingatlantulajdonosok, a területeken és szomszédságában található gazdasági szervezetek, a település területén működő vallási és egyéb civil szervezetek tehetnek. Kérjük, hogy a véleményezési dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket írásban és kizárólag a konkrét módosítást érintően tegyék meg.

A módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció megtekinthető Veszprém város honlapján, valamint kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2020. április 9-től 2020. április 24-ig.

Az Önkormányzat a partnerségi rendelet szerinti lakossági fórumot „Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020.(III.16.) Kormányrendeletben” foglaltak alapján nem tudja megtartani. Ugyanakkor a véleményezési lehetőséget irásban on-line biztosítjuk, partnerségi adatlapon, e-mail megküldése útján. 

A módosítással kapcsolatos észrevételeiket a honlapon található partnerségi adatlap kitöltésével írásban tehetik meg, melyet a VMJV Főépítészi Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), valamint a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre lehet elküldeni 2020. április 24-ig bezárólag.

Egyéb adatok iránt érdeklődni munkaidőben, a Főépítészi Csoportnál a 549-289 és 549-261-es telefonon lehet.

vehir.hu