2021. június 13.
//
Antal, Anett névnap

Településrendezési Terv módosítása (4274/46 hrsz)

2021. április 13. 13:28

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoportja felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város többször módosított 24/2017. (IX.28.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott Településrendezési Tervét módosítani kívánja a 

Veszprém, Dornyai Béla utca 4274/46 hrsz-ú ingatlant érintően.

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat az eljárás megindítása előtt döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól és a 37.§-ának megfelelően előzetesen tájékoztatta a tervezett módosításról az érintetteket.

A Kormányrendelet 38.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosítással érintett területen és szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket, egyházakat és egyéb civil szervezeteket, hogy a véleményezési dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket megtehetik.

A módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció megtekinthető Veszprém város honlapján, valamint kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2021. április 7-től 2021. május 7-ig.

Lakossági fórum megtartására „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Kormányrendelet” alapján nem kerül sor. Ugyanakkor a véleményezési lehetőséget az 546/2020.(XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés b), c) pontja alapján elektronikus úton biztosítjuk. 

Az észrevételeiket írásban tehetik meg a honlapon található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével, melyet a VMJV PH Főépítészi Önálló Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), valamint a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre lehet elküldeni. A vélemények beérkezésének határideje: 2021.május 7. 


Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Önálló Csoportnál munkaidőben a 549-266 és 549-261-es telefonon illetve személyesen egyeztetett időpontban.
 

vehir.hu