2022. január 19.
//
Sára névnap

Felhívás (Lánci patak településrendezési terv módosítás)

2021. október 19. 14:59

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város többször módosított 24/2017. (IX.28.) Ör.sz. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát az alábbi területet érintően módosítani kívánja:

Veszprém, Lánci patak meder rendezéséhez szükséges településrendezési terv módosítás 

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. Jelen módosítási eljárások lefolytatására a Kormányrendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján tárgyalásos eljárás keretében kerül sor. 

Az tárgyalásos eljárás a partnerségi egyeztetési szakasszal indul. A Kormányrendelet 29/A.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosításokkal érintett területeken és szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket, egyházakat és egyéb civil szervezeteket, hogy a véleményezési dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket megtehetik.


Az észrevételeiket írásban tehetik meg, a Veszprém város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével. 
A kitöltött adatlapot kérjük a VMJV Főépítészi Önálló Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), vagy a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek. 
A vélemények beérkezésének határideje: 2021. november 5.

A fent leírtaknak megfelelően a módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció megtekinthető Veszprém város honlapján (www.veszprem.hu), illetve kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2021. október 20-tól 2021. november 5-ig.

A módosítással kapcsolatosan 2021. november 8-án 16 óra 30 perckor lakossági fórumot tartunk Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Komjáthy termében. Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a konkrét módosítást érintő rendezési terv módosításával kapcsolatos kérdésköröket érinti. 

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Önálló Csoportnál munkaidőben a 549-261 és 549-289-es telefonon illetve személyesen egyeztetett időpontban.

vehir.hu