2018. július 15., vasárnap
Henrik névnap

Bionanotechnológiás kutatások az egyetemen

Bionanotechnológia kutatások indulhatnak a Pannon Egyetemen a betegségek hatékony kimutatása, újfajta hatóanyagok kifejlesztése és bioinspirált intelligens nanoanyagok előállítása érdekében.

A Pannon Egyetem a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” tárgyú felhívás keretében GINOP-2.3.2-15-2016-00017 azonosító számon regisztrált és 2016. március 7-én támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a támogató 2016. augusztus 1. napon kelt támogatói döntés szerint 765 433 580 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. Jelen pályázatot a Pannon Egyetem a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközponttal közös konzorciumban valósítja meg. A GINOP-2.3.2-15-2016-00017 azonosító számú projekt a „Bionanotechnológiai kutatások betegségek hatékony kimutatása, újfajta hatóanyagok kifejlesztése és bioinspirált intelligens nanoanyagok előállítása érdekében” címet viseli. A projekt megvalósítása 2016. szeptember 1-én indult és 2020. augusztus 31-én zárul.

A konstrukció átfogó célja egy nemzetközi szinten is versenyképes bio-nanotechnológiai tudásközpont létrehozása, amelynek működését korszerű kutatási infrastruktúra támogatja.

A konkrét tudományos eredményeken túlmenően a tervezett projekt legfontosabb elvárt eredményeinek az alábbiakat tekintjük:

  • Az MTA Transzlációs Glikomika Lendület Kutatócsoport hosszú távú működésének biztosításával és tevékenységének integrálásával a PE MÜKKI szervezetébe, valamint a PE Mérnöki Karával és az MTA AKI veszprémi telephelyével való intenzív együttműködés eredményeként létrejön egy nemzetközileg versenyképes bio-nanotechnológiai tudásbázis.
  • Kiemelkedő minőségű publikációs tevékenységben tükröződő, nemzetközi visszhangot kiváltó tudományos eredmények születnek.
  • A részt vevő intézmények hazai és nemzetközi együttműködési hálózata jelentősen bővül, ami lehetőséget teremt fokozott bekapcsolódásukra az európai KFI pályázatokba.
  • A tudásközpont hatékonyan közreműködik a tudományos utánpótlásképzésben, magasan képzett szakembereket képez a hazai KFI kutatóhelyek számára.