2018. július 15., vasárnap
Henrik névnap

Duális képzés fejlesztése a Pannon Egyetemen

A Pannon Egyetem az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül „Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése” tárgyú felhívás keretében EFOP-3.5.1-16-2017-00010 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Támogató 2017. május 3. napon kelt támogatói döntés szerint 369 709 010 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. Jelen pályázatot a Pannon Egyetem a Pannon Fejlesztési Alapítvány és a Zalaegerszeg Felsőoktatásért Közalapítvánnyal közös konzorciumban valósítja meg. A projekt a „Duális képzés fejlesztése a Pannon Egyetemen” címet viseli. A projekt 2017. április 1-én indult és 2021. szeptember 30-án zárul.

A konstrukció átfogó célja a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését.

A projekt konkrét célkitűzése a „minőségi képzés, kiemelkedő szakmai gyakorlattal, mennyiségi és minőségi téren egyaránt” elv támogatása, feltételeinek megteremtése és a fenntartható működés kialakítása.

A projektben tervezett, legfontosabb elvárt eredményeknek az alábbiakat tekintjük:

  • Vállalati szakemberek bevonása, ezen keresztül a munkaerő-piaci igények integrálása a képzésbe
  • Oktatási és képzési rendszer fejlesztése
  • Duális képzésben részt vevő hallgatóknak nyújtott szolgáltatások fejlesztése
  • A duális képzés népszerűsítése a középiskolai diákok, felsőoktatásba jelentkezők körében