2018. július 19., csütörtök
Emília névnap

Hozzájárulás a fenntartható mobilitáshoz

A Pannon Egyetem Mérnöki Karán üzemanyagkomponensek kifejlesztése céljából egy négyéves kutatási-fejlesztési projekt indult. A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban meghirdetett GINOP-2.3.2-15 - Stratégiai K+F műhelyek kiválósága című felhívás keretében részesült összesen 662 millió forint összegű támogatásban. A projekt a fenntartható mobilitás megvalósításához járul hozzá a molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú üzemanyagok előállításának és felhasználásának megteremtésével. A kutatás középpontjában olyan új termékcsaládok, illetőleg azok előállítására szolgáló eljárások kifejlesztése áll, amelyek nemzetközi szinten is versenyképesek, nagy hozzáadott értékkel rendelkeznek és megtestesítik a tudományterület legújabb eredményeit.

Az egyetem a vissza nem térítendő támogatást a nemzetközileg is egyedülálló motorhajtóanyag komponensek kidolgozásra használja fel, amelyek gyakorlatilag kén-, nitrogénmenetesek, valamint csökkentett aromástartalmúak/aromásmentesek. Ezen anyagok a belsőégésű motorok működési körülményei között könnyebben, alacsonyabb hőmérsékleten égnek és nagy energiatartalmúak, így az égéstermékek mennyisége kevesebb, valamint azok kevésbé káros komponenseket tartalmaznak. A nagy hidrogéntartalmú hajtóanyagok fontos szerepet töltenek be az üzemanyagcellás gépjárművek fejlesztése során is.

A projekt szakmai vezetője Dr. Hancsók Jenő az MTA Doktora, a MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék egyetemi tanára. A korszerű, hagyományos és alternatív forrásból származó motorhajtóanyagok tématerületen nemzetközileg is széles körben ismert és elismert kutató. Eredményei iránymutatásul szolgálnak a magyar és nemzetközi tudományos életben is. A világon azon első szakemberek közé tartozik, akik a fenntartható fejlődés egyik alappillérének, a mobilitásnak a megvalósításához szükséges korszerű üzemanyagokat (motorhajtóanyagok és kenőanyagok) rendszerszemléletben (fenntarthatóság, gépjármű, motor, utóátalakító katalitikus rendszer, környezetvédelem, fogyasztói igény, stb.) kutatják, fejlesztik és oktatják.

A projektben tervezett kutatómunka különböző katalitikus rendszerek alkalmazhatóságát vizsgálatára irányul. Kiemelten fontos feladat az új összetételű katalizátorok (új katalitikus anyagok) és a kedvező műveleti paraméter-kombinációk kiválasztása. A katalizátorok előállítására, formázására és minősítésére nemcsak a Pannon Egyetemen, hanem az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetében is sor fog kerül. A két kutatóbázison rendelkezésre áll minden feltétel, amelyek új anyagokból kiindulva, új katalizátorok előállítását és gyakorlatilag teljes fizikai/kémiai vizsgálatát lehetővé teszik. A kutatás-fejlesztés keretében elért kedvező eredményeiket a MOL NyRt. jövőbeli ipari megvalósításai során is fel kívánja használni, amelyek az EU 2020-2030-ra vonatkozó motorhajtóanyag minőségével kapcsolatos elvárásainak kielégítéséhez szükséges fejlesztések.

A támogatott témához szorosan kapcsolódik a GINOP-2.3.3. „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” megnevezésű támogatási program keretében megvalósítható „Szénhidrogénipari kutató-fejlesztő laboratórium bővítése mikroreaktor rendszerrel” elnevezésű nyertes (kerekítve 466 millió Ft) pályázat (GINOP-2.3.3-15-2016-00036 kódszámú). A szintén Dr. Hancsók Jenő professzor szakmai vezetésével elnyert és megvalósuló beruházás kiemelkedő célja, hogy a meglévő szénhidrogénipari K+F laboratórium bővítését valósítsa meg a legmagasabb szintű követelményeknek megfelelő mikroreaktor-rendszer beszerzésével. A beruházás hat különböző méretű reaktor beszerzését foglalja magában a nagy hozzáadott értékű, növelt energiatartalmú, környezetbarát motorhajtóanyagok és petrolkémiai termékek léptéknövelt kifejlesztéséhez.

A nemzetközi K+F gyakorlatban nincs példa arra, hogy üzemanyag-fejlesztés teljes folyamatát (ötlet, felismerés, alapkutatás, alkalmazott kutatás és hozzájárulás az ipari megvalósításhoz, beleértve a termék- és eljárásfejlesztést is) egy kutatóbázis tanulmányozza, illetve vizsgálja szorosan egymáshoz kapcsolódó kísérleti berendezésekkel, előre megtervezett kutatási sorrendben. Kutatóhelyünk kiváló hazai és nemzetközi együttműködési kapcsolatai garantálják a hazai és külföldi fiatalok bekapcsolódását a még vonzóbbá váló műszaki infrastruktúra keretében történő kutatási tevékenység végzésére.

A két projekt összekapcsolódásával a Pannon Egyetem egyik legnagyobb összegű K+F kutatása valósul meg.