2019. augusztus 18., vasárnap
Ilona névnap

Új szak indul a Pannon Egyetemen, a lelkiegészség védelméért!

Mentálhigiénés közösség-és kapcsolatépítő mesterképzés indul a Pannon Egyetemen, 2019 őszétől. Arról, hogy miért van ma hatványozottan nagy szükség a mentálhigiénés szakemberekre, arról a szakvezető, Szélesné Ferencz Edit, egyetemi docens, klinikai szakpszichológus, szakpszichoterapeuta beszélt.

„A Dunántúlon egyedül nálunk lehet ezt a szakmát mesterszakon tanulni, nagyon nagy dolog, hogy sikerült akkreditálni a szakot, hiszen hatalmas szükség van szakemberekre: ezt jelzi az is, hogy az Európai Unióban hazánkban a legmagasabb a depressziós megbetegedés aránya, az emberek közel tíz százaléka küzd ezzel, és ez a munkavégzés területén is nehézségeket okoz.

A lelki egészség védelme nemcsak a prevenciót jelenti, hanem azt az egészségpszichológiai szemléletet is, melyből kiindulva olyan képességek, kompetenciák fejlődnek a személyiségben, amelyek a stresszel való megküzdés hatékonyságát növelik, a testi-lelki egészséget fejlesztik. Erre vállalkozunk tehát itt Veszprémben, nappali és levelező mesterszakunkon egyaránt. Aki idejön, olyan szakemberré válhat, aki a közösségekben erőforrás orientáltan képes támogatni egy egészséges légkör kialakítását. Olyan értékrendek létrehozásában is segíthet, ahol a közösség minden tagja egyenértékűségének megtapasztalásával átélheti a közösséghez tartozás élményét, képessé válik az együttműködésre, feladatvállalásra, és így a közösség teljesítményéhez is hozzájárul.

A képzés alatt foglalkozni fogunk a családi közösséggel, olyan csoportpszichológiai és szociológiai jelenségekkel, amelyek a közösség értékrendjét fogják „megtámogatni”, hogy elkerüljük azokat a kóros jelenségeket, mint a kirekesztés vagy például a bűnbakképzés. Ebben a versenytársadalomban hihetetlenül elmagányosodunk, könnyen magunkra maradunk, hiszen egy versenyben vannak nyertesek és vesztesek. A vesztesekkel nem szívesen foglalkoznak, de a mentálhigiénikus szakemberek segíthetik őket.

A képzéshez sikerült együttműködést kialakítanunk azokkal a veszprémi intézményekkel, amelyekben szintén a lelki egészségvédelem, az egyének és közösségek problémamegelőző és problémamegoldó folyamatainak elősegítése a cél. Így a képzésben résztvevő hallgatók, a szakmai gyakorlatukat szociális intézményben, családsegítő és gyermekjóléti intézményben, bölcsődében, óvodában, általános- és középiskolában, a kórházban és a Horgony Alapítványnál teljesíthetik.

A tárgyak között szerepel a kisebbségtudomány, az alkalmazott etika, a szociológia, szociálpszichológia, csoportlélektan, konfliktuskezelési tréning, szakmai személyiségfejlesztő gyakorlat és még számos olyan tárgy, amely széleskörű ismeretet nyújt és alapos gyakorlati képzést tesz lehetővé. A szakra érkező hallgatók csatlakozhatnak a 2003-ban megalapított Éplélek Egyesülethez is, ahol a szakemberek mentálhigiénés programokkal igyekeznek a lelki eredetű problémák kialakulását megelőzni.

Szeretettel várjuk képzésünkbe a segítő foglalkozásra hivatott embereket!"