2019. augusztus 20., kedd
István névnap

„Nanométeres skálájú megfigyelésekből globális következtetések”

A Pannon Egyetem a GINOP-2.3.3-15-2016-00009 azonosító számú pályázat keretében egy elektronmikroszkópos laboratórium létrehozására nyert támogatást. Pósfai Mihályt, a Széchenyi-díjas professzort, a Pannon Egyetem oktatóját kérdeztük az új laboratóriumról, az új műszerekről, hasznukról…

„Két új nagyműszerünk van, egy pásztázó elektronmikroszkóp és egy transzmissziós elektronmikroszkóp. A műszerek segítségével szilárd anyagok morfológiáját, elemi összetételét és szerkezetét tudjuk vizsgálni, egészen nanométeres vagy akár még kisebb méretben. Vagyis, olyan képeket tudunk készíteni,

amelyeken szinte egyedi atomok láthatók.

Mindez azért fontos, mert sok esetben a különböző anyagok tulajdonságait meghatározzák a szerkezetük atomi részletei.

Az eszközök számos tudományterületen hasznosak lehetnek. Itt az egyetemen több kutatócsoport foglalkozik anyagtudománnyal, ezen belül olyan kérdésekkel, amelyek a mikro- és nanométeres felbontást igénylik: például heterogén katalízissel, nanoszenzorok vagy gyógyszerhatóanyagok hordozóinak előállításával. A biológusok számára pedig az új eszközök sejtszintű vagy akár sejten belüli vizsgálatokat tesznek lehetővé. Tehát a mikroszkópok felhasználása nagyon sokrétű, és sokszor a velük kapott eredmények kijelölik az utat, merre érdemes tovább haladni a kutatásban.

Saját kutatócsoportunk változatos környezeti ásványtani témákkal foglalkozik - többek között a Balaton és a Fertő iszapját, a vízből kiváló ásványok jellegzetességeit vizsgáljuk a mikroszkópokkal. Egy másik téma keretében egyedi aeroszol részecskéket vizsgálunk,

amelyek tulajdonságai az éghajlatot is befolyásolják.

Az MTA egy intézetének Lendület-csoportjával közösen a Föld köpenyéből, akár 100 km mélyről származó ásványok szerkezetét tanulmányozzuk, hogy megértsük, hogyan mozognak a kőzetlemezek. Tehát mikro- és nano méretekben vizsgálódunk, de az eredményekből olykor globális következtetéseket vonunk le.

A transzmissziós elektronmikroszkópnak – érzékenysége miatt – új, speciális épület is kellett, amelyben sem mechanikai, sem akusztikus vagy elektromágneses rezgés nem tud rontani a kép minőségén. Maga a műszer egy hatvantonnás betontömbön helyezkedik el, amely alatt légrugók találhatók, hogy semmiféle mozgás ne legyen érzékelhető. A fűtést is – előbb említett okok miatt – úgy kellett megoldani, hogy a hőmérsékletváltozás minimális legyen. A műszert nem helyben, hanem egy másik szobából kezeljük.

Az új laboratóriumnak fontos szerep jut az oktatásban, doktoranduszok képzésében is. A műszereknek megtartó ereje van, hiszen a kiváló kutatási környezetben még inkább érdemes nálunk maradni, doktori vagy posztdoktori kutatást végezni. Már így is sok szép eredményünk van, de valódi „produktumról” majd csak egy-két év múlva beszélhetünk, amikor már látni lehet, mennyit lendített az új laboratórium az egyetem kutatási teljesítményén.

Természetesen örülünk a külső megbízásoknak is. Mivel az országban – Veszprémen kívül – csak Budapesten van ehhez fogható laboratórium, rendszeresen, folyamatosan érkeznek hozzánk kutatók más egyetemekről és kutatóintézetekből is.”