2022. május 25.
//
Orbán névnap

Változó bírságolási gyakorlat

2009. november 26. 9:47
rendőrség

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya tájékoztatja a tisztelt olvasókat, gépjárművezetőket, utasokat, hogy a 2009. november 13-án életbe lépett jogszabályi változás következtében megváltozott a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, bukósisak, használatának elmulasztása illetve a menet közben kézben tartott mobil rádiótelefon használata miatt kiszabásra kerülő bírsággal kapcsolatos eljárás.

A hatályos jogszabály szerint a bírságot, a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 22 munkanapon belül kell befizetni.

Amennyiben a befizetés a jogerőre emelkedéstől számított 10 napon belül megtörténik a bírság összege a határozatban rögzített összeg. Ha a befizetés 10 napon túl történik meg, a bírság összege a törvény erejénél fogva emelkedik.

Például: menet közben kézben tartott mobiltelefon használata, lakott területen szabályszegés miatt kiszabott bírság 10 munkanapon belül megfizetve 10.000,- Ft, 10 és 22 munkanap közt megfizetve 16.000,- Ft.

Abban az esetben, ha a megfizetés 22 munkanapon belül nem történik meg, a bírságot kiszabó hatóság végzésben keresi meg a szabályszegő lakóhelye szerint illetékes jegyzőt, a bírság adók módjára történő behajtása végett. E szabályszegések miatt kiszabott bírság közmunkára, elzárásra nem változtatható át, méltányosság gyakorlásának – törvényi felhatalmazás hiányában – nincs helye.

Kérjük, hogy abban az esetben, ha a bírsággal szemben fellebbezést jelentenek be, a határozatban feltüntetett összegű fellebbezési illetéket róják le, mert ennek elmaradása, ettől eltérő összeg miatt hiánypótlásra kell felszólítanunk, melynek eredménytelensége esetén meg kell keresnünk az állami adóhatóságot az illeték beszedése tárgyában.

vehir.hu