2022. augusztus 13.
//
Ipoly névnap

Közterület használati pályázat

2010. január 29. 10:01
vároháza

Veszprém önkormányzata az alábbi, közterület használatára vonatkozó pályázati kiírást teszi közzé:

1. Vendéglátó terasz kialakítása céljából:
- Vár utca 1. sz .
- Óváros tér 6.
- Óváros tér 4.
- Szabadság tér 14.
- Fortuna udvar
- Gizella udvar ( 2 helyszínen )
- Kossuth L. u. 5.
- Kossuth L. u. 8.
- Kossuth L. u. 21. ( 3 helyszínen )
- Kossuth L. u. 25.

A közterület használati díj mértéke : 1500 Ft/m2/hó.

A pályázók közül előnyt élvez az, aki az adott helyszínhez kapcsolódó vendéglátó infrastruktúrával rendelkezik.

2. Árusító pavilon elhelyezése céljából:
- Kossuth Lajos u. 21. ( 2 helyszínen )

A közterület használati díj mértéke : 1800 Ft/m2/hónap.

A pályázatok elbírálása a részletes pályázati hirdetményben szereplő szempontok teljesítésének értékelése alapján történik. A pályázat nyertesének a közterület használati engedély legfeljebb 1 évre adható ki.

Az önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a nyertes ajánlattevő elállása esetén a pályázat soron következő helyezettjének biztosítsa a közterület használatát.

Az egyes helyszínekre vonatkozó részletes pályázati hirdetmény február 1-jétől átvehető a polgármesteri hivatal városfejlesztési és városüzemeltetési irodáján, az Óváros tér 9. alatt (fsz. 11. szoba) ügyfélfogadási időben.

A pályázatok benyújtásának módja, határideje : zárt borítékban, 1 példányban, a részletes pályázati hirdetményben felsorolt dokumentumok csatolásával az előzőekben megjelölt helyen február 28-ig.

vehir.hu