2022. június 28.
//
Levente, Irén névnap

Hirdetmény közmeghallgatásról

2010. június 25. 2:06

HIRDETMÉNY
Közmeghallgatásról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) címzetes főjegyzője, a veszprémi kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 63. § (2) bekezdése alapján, az alábbi ügyszámon és tárgyban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Az ügy száma: 2303/2010.

Kérelmező ügyfél neve: CAFE BEST KFT.

Az ügy tárgya: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. (továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § alapján az üzemeltető zajkibocsátási határérték megállapítását kérte a 8200 Veszprém, Nyerges u. 2., 4894/19 hrsz. alatti vendéglátó egységre vonatkozólag, az üzemeltető személyében változás következett be, Ket. 63. § (1) bek. szerinti közmeghallgatás


Az ügy rövid ismertetése: A CAFE BEST KFT. (Továbbiakban: KFT.) a 8200 Veszprém, Nyerges u. 2., 4894/19 hrsz. alatti ingatlanon vendéglátó egységet üzemeltet, ezért zajkibocsátási határérték megállapítását kérte a Korm. rendelet 10. §. (1) bekezdése értelmében. A Korm. rendelet 5. § (2) f) bekezdése alapján az üzemeltetőnek a környezeti zajforrás hatásterületének meghatározását kell elvégeznie a Korm. rendelet 6. §-a szerint. A KFT. által benyújtott Vizsgálati Bizonyítvány és Mérési Jegyzőkönyv alapján a vendéglátó egység környezetében védendő épületek vannak, melyekre tekintettel a zajvédelmi hatásterület lehatárolása, illetve zajkibocsátási határérték megállapítása szükséges.

A Ket. 63. § (1) bek. miatt közmeghallgatás megtartása szükséges.

A közmeghallgatás időpontja: 2010. július 6., 15.oo óra

A közmeghallgatás helye: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 206-os terem

8200 Veszprém, Óváros tér 9.

 

A hatásterület kiterjedése: A CAFE BEST KFT. által benyújtott Vizsgálati Bizonyítvány és Mérési Jegyzőkönyv alapján (BLAUTECH Kft.): Cserepse u. 2. (4894/18 hrsz.), Nyerges u. 1. (4894/17 hrsz.), Nyerges u. 4. (4894/21 hrsz.). sz. alatti lakóépületek.

Az ügyfelek személyesen, illetve képviselőjük útján betekinthetnek az ügy egyéb irataiba a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportjánál ügyfélfogadási időben. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek, vagy másolatot kérhetnek.


Veszprém, 2010. június 16.


Dr. Büki Szilvia címzetes főjegyző megbízásából:


Kovács Zoltán

csoportvezető

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
 

vehir.hu