2022. október 3.
//
Helga névnap

A helyes ÁFA-eljárásról - APEH

2009. április 9. 8:58

A kellő körültekintés vizsgálata és értékelése az adóhatóság gyakorlatában

A cikk célja annak bemutatása – nagyszámú esetkörről lévén szó –, hogy az általános forgalmi adó jogszerű levonásához hogyan kell helyesen eljárnunk, milyen magatartást kell tanúsítanunk a számlán feltüntetett gazdasági események megkötése és teljesítése terén.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a revízió alá vont időszakok többsége még ezen áfa törvény hatálya alá tartozik) 44. § (5) bekezdése rögzíti, hogy „a számlában, az egyszerűsített számlában feltüntetett adatok valódiságáért a kibocsátó a felelős. A bizonylatban vevőként feltüntetett adóalany adózással kapcsolatos jogai nem sérülhetnek, ha az adóköteles tényállás kapcsán az a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás körülményeit figyelembe véve kellő körültekintéssel járt el”.

Részletek a csatolt fájlban.

vehir.hu