2018. május 25., péntek
Orbán névnap

Lakossági fórum: Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet

Veszprém Megyei Jogú Város Főépítészi Csoport felhívja Veszprém város teljes lakosságának, valamint a város területén működő érdekképviseleti-, civil-, gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata el kívánja készíttetni a város Településképi Arculati Kézikönyvét és azzal összefüggésben új Településképi Rendeletet kíván alkotni.

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. Jelen Településképi Arculati Kézikönyv és új Településképi Rendelet megalkotására a Kormányrendelet 43/A. § és 43/B. § alapján kerül sor.

A Kormányrendelet 43/A.§ (2) a) pontja alapján felhívjuk a lakosság, valamint a város területén működő érdekképviseleti-, civil-, gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek figyelmét, hogy a tárgyi üggyel kapcsolatos javaslataikat, véleményeiket, észrevételeiket megtehetik.

A javaslatokat, véleményeket és észrevételeket 2017.05.02. napjáig, kizárólag a „partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 68/2017. (III.30.) határozatban foglaltak szerint (partnerségi adatlap kitöltésével), a VMJV Főépítészi Önálló Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), valamint a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre lehet megküldeni. Kérjük, a tárgyban szíveskedjenek megjelölni, hogy „Településképi Arculati Kézikönyvvel és az új Településképi Rendelettel kapcsolatos észrevétel”.

A fenti témákkal kapcsolatosan 2017. április 20-án 17 órakor lakossági fórumot tartunk Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kossuth termében.

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.


Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Csoportnál munkaidőben a 88/549-289 és 88/549-261-es telefonon illetve személyesen ügyfélfogadási időben.