2022. június 29.
//
Péter, Pál névnap

Eltérő számok lábléces magyarázattal

Nem egyezik a V-Busz elektronikusan is elérhető beszámolója azzal, amit a cég a városi közgyűlés elé terjesztett, erre hívta fel a figyelmet két ellenzéki képviselő, valamint kérték a polgármestert, hogy magyarázza meg a helyzetet. A V-Busz nagyon hamar tisztázta, hogy a számok ugyan tényleg különböznek, de ennek egyszerű oka van, sőt javult a mérleg.

Hartmann Ferenc (MSZP) és Kovács Rajmund (Jobbik) csütörtöki sajtótájékoztatójukon egy olyan ellentmondásra hívták fel a figyelmet, ami első ránézésre valóban figyelemreméltó és magyarázatra szorul a V-Busz gazdálkodása kapcsán.

A képviselők dokumentumokkal alátámasztva igazolták, hogy a város honlapján elérhető beszámoló melléklete és abban közölt számok nem egyeznek meg a könyvvizsgáló által 2020. május 28-án auditált és az Igazságügyi Minisztérium elektronikus portálján elérhető éves beszámolóval.

Eltérés található többek között a befektetett eszközök, tárgyi eszközök, műszaki berendezések és még néhány másik könyvelési soron is.

Ezek összesen 40%-os különbséget adnak ki, tehát amíg a minisztérium honlapján a 2019-es adózott eredmény -17 302 e Ft, addig az önkormányzati előterjesztésben ez -29 196 e Ft.

Magyarul a képviselők egy sokkal rosszabb pénzügyi mérleget kaptak maguk elé a június 26-ai közgyűlésen, amikor a beszámoló elfogadásáról döntöttek.

Hartmann Ferenc (MSZP) és Kovács Rajmund (Jobbik)Hartmann Ferenc (MSZP) és Kovács Rajmund (Jobbik)

Hartmann Ferenc és Kovács Rajmund ezért felszólította a polgármestert, hogy tisztázza, melyik a valós szám, miért létezik két eltérő adat ugyanarról az eredményről.

Az ellenzéki képviselők meglebegtették azt is, hogy elképzelhető, hogy a polgármestert ismét „átverték”, utalva a városvezető korábbi kijelentésére, miszerint a V-Busz előző ügyvezetője rossz kalkulációt közölt a cég indulásakor.

Akár tudatos félrevezetés, vagy hozzá nem értésből fakadó figyelmetlenség merül fel, mindenképpen meg kell találni a felelőst ezért – zárták mondandójukat a képviselők.

A figyelmetlenség viszont jelen esetben nem biztos, hogy a V-Busznál merül fel, ezt pedig a társaság még aznap szerkesztőségünkbe is eljuttatott közleménye is megerősíti.

A sajtótájékoztatón elhangzott kérdésekre válaszolva leírták, hogy mindkét szám valódi: a 2019. évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés szerint a szolgáltató az éves közszolgáltatási beszámolót az előzetes zárási adatokkal, a tárgyévet követő év január 31-ig adja át önkormányzat részére – áll a közleményben, ami annyit jelent, hogy törvényi előírás, hogy a cégnek már január 31-én le kell adni az előzetes beszámolóját, ami nem tekinthető akkor még véglegesnek egy cég esetében sem.

Ennek megfelelően a közszolgáltatási beszámolóban található pénzügyi mellékletek - azok láblécén is feltüntetett dátummal – a 2020. január 31-i előzetes, könyvvizsgáló audit előtt álló, hiteles pénzügyi állapotot mutatják. Valószínűleg ez a lábléces dátum kerülte el a képviselők figyelmét.

A V-Busz közleménye továbbá kitér arra is, hogy a szolgáltató a könyvvizsgálói jelentést és az auditált adatokat tartalmazó éves beszámolót a társasági körre vonatkozó szabály szerint készíti el, ez a szabály pedig számos határidőt is tartalmaz, aminek a V-Busz minden esetben megfelelt.

Sőt, a kormány a benyújtás május 31-i dátumát kitolta szeptember 30-ig, a V-Busz mégis az eredeti határidőre teljesítette minden erre vonatkozó szerződéses és jogszabályi kötelezettségét, továbbra is hiteles pénzügyi állapotot mutató, könyvvizsgáló által is auditált adatokkal.

A két beszámoló közötti időszakban történik meg a tárgyévet megelőző évre vonatkozó összes pénzügyi bizonylat és dokumentáció véglegesítése, valamint a társaság pénzügyi helyzetének könyvvizsgálói auditálása, amely módosíthatja az eredményt, előbbi okozza a különbözetet, nem pedig tudatos megtévesztés.

Ezzel pedig választ kaptunk az ellenzéki képviselők polgármesternek címzett kérdéseire is.

Megvizsgálva alaposabban az adatokat látható, hogy a társaság eredménye 40%-ot javult az előzetes januári adatok és a végleges májusi adatok összevetésének tükrében.

Hajas Bálint
Domján Attila
Kovács Bálint