Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre
2024. július 22. Magdolna
Veszprém
21°C
2024. július 22. Magdolna
Veszprém
21°C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúságorvosi feladat ellátására

2023. július 25. 13:10

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 27/2021. (VI.24.) önkormányzati rendeletben meghatározott 3. számú ifjúságorvosi körzethez tartozó oktatási intézményekben, ifjúságorvosi feladatok ellátására 2023. szeptember 1-jétől.

A feladat ellátására a nyertes pályázóval (gazdálkodó szervezet/ magánorvos) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt 2023. szeptember 1-től 5 év időtartamra. A feladat a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Integrált Intézménnyel létesített
egészségügyi szolgálati jogviszonyban is ellátható.

A munkavégzés helye: a 3. számú ifjúságorvosi körzethez tartozó oktatási intézmények orvosi rendelői. Az Önkormányzat az ifjúságorvos által ellátott feladat végzéséhez térítés nélkül – a védőnővel közös – használatba adja a nevelési-oktatási intézményekben kialakított ifjúságorvosi rendelőt, helyiséget.

A rendelők helye és címe:
Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola
8200 Veszprém, Szeglethy György utca 6.
Vetési Albert Gimnázium
8200 Veszprém, Kemecse utca 1.
Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum
8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.

Az ifjúságorvos feladatköre:
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében az ifjúságorvos feladatkörébe tartozik mindaz, amit az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet tartalmaz. Köteles munkanapokon átlagosan 6 órát, összesen heti 30 órát az ifjúságorvosi rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelően, köteles a körzethez tartozó minden nevelési-oktatási intézmény tanulói számára legalább heti rendszerességgel rendelni.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- a személyes ellátást végző orvos - a rá irányadó - öregségi nyugdíjkorhatárt
be nem töltött életkora,
- az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. §-ában
előírt - lehetőség szerint iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkező - háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvosi
képesítés,
- egészségügyi alkalmasság,
- a praxiskezelő működési nyilvántartásában való aktív státusz.
Előny: iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga
 

Finanszírozás és egyéb juttatások:
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az ifjúságorvos – mint a 3. sz. ifjúságorvosi körzet működtetője – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. Az ifjúságorvos a feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A vállalkozó a jogszabályban meghatározott, ifjúságorvosi feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből és az ifjúságorvosi tevékenységet meghaladó ellátásból származó bevételeit saját bevételként kezelheti. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén a bér összegét az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.
5.) Korm. rendelet határozza meg. Az Önkormányzat az ifjúságorvos részére belvárosi szolgálati lakást biztosít határozott időre – 5 évre – de legfeljebb a feladat-ellátás időtartamára.

A pályázathoz csatolandó iratok:
motivációs levél,
fényképes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
cégbírósági kivonat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Ifjúságorvosi pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell írásban benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájától
Lehoczki Monika irodavezető:
Elérhetőségei:
Telefon: +36 30 496 0390
E-mail: lehoczki.monika@gov.veszprem.hu

A pályázatok 2023. augusztus 20-áig kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

vehir.hu

A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.

Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!

Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.