2022. augusztus 20.
//
István névnap

Arany János utca 2. - használatbavételi engedély

2010. december 21. 11:21

Veszprém Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője megbízásából – építésügyi hatósági eljárás során hozott döntésről - az alábbi hirdetményt teszem közzé:

A kifüggesztés napja:
2010. december 23.

Az ügy száma:
8878/4/2010.

Az ügy tárgya:
A Veszprém, Arany János utca 2. szám alatti, 4038/2. helyrajzi számú ingatlanon bővített lakóépület használatbavételi engedély ügye

Ügyfél neve, utolsó ismert lakhelye:
Kindl Ferencné Köles Mónika 8200 Veszprém, Reguly Antal utca 14.

Felhívom a figyelmet, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél jogutódjai a döntést a Veszprém Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodáján átvehetik.

A döntés ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatalhoz címzett, de hatóságomnál benyújtandó és 30.000.- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Veszprém, 2010. december 16.


Dr. Büki Szilvia címzetes főjegyző megbízásából:


Dr. Bors Istvánné, Városépítészeti Iroda csoportvezetője
 

vehir.hu