2022. augusztus 20.
//
István névnap

Almádi út 8/2. - használatbavételi engedély

2010. december 21. 11:23

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) Címzetes Főjegyzője megbízásából – építésügyi hatósági eljárás során hozott döntésről - az alábbi hirdetményt teszem közzé:


Az ügy száma:
7340/2/2010.

Az ügy tárgya:
Veszprém, Almádi út 8/2. szám alatti, 4842. helyrajzi számú ingatlanon lévő épület átalakítása és bővítése során a tetőtérben kialakított lakásegység használatbavételi engedély ügye

Kérelmező ügyfél neve:
Neusinger Katalin és Keller Péter

Az eljárás során érintettek
A veszprémi 4842, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841/2, 4843. és 4845. helyrajzi számú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak.

Az ügyben hozott döntés ügyfélfogadási időben a Veszprém Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodáján (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) megtekinthető.

A döntés ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Veszprémi Kirendeltségéhez címzett, de hatóságomnál benyújtandó és 30.000.- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.


Veszprém, 2010. december 17.


Dr. Büki Szilvia címzetes főjegyző megbízásából:


Lindemann István, a Városépítészeti Iroda vezetője
 

vehir.hu