2022. augusztus 12.
//
Klára névnap

Kossuth Lajos utca 6. – továbbépítési engedély

2010. december 21. 11:30

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) Címzetes Főjegyzője megbízásából – építésügyi hatósági eljárás során hozott döntésről – az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Az ügy száma:
6774/16/2010.

Az ügy tárgya:
A Veszprém, Kossuth Lajos utca 6. alatti, 9. helyrajzi számú ingatlanon lévő kereskedelmi épület alakítás és bővítés fennmaradási és továbbépítési engedély ügye.

Kérelmező neve:
Rátesz Kft


Az eljárás során érintettek:

a veszprémi 8, 9. és 10. helyrajzi számú ingatlannal rendelkezni jogosultak.

Az építési engedély ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül, a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatalhoz címzett, de hatóságomnál benyújtandó 30.000 forintos illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.


Veszprém, 2010. december 17.

dr Büki Szilvia címzetes főjegyző megbízásából:


Dr. Bors Istvánné, a Városépítészeti Iroda csoportvezetője
 

vehir.hu