2022. augusztus 20.
//
István névnap

Építési engedély módosítás - Kossuth Lajos utca 6.

2010. december 21. 11:32

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) Címzetes Főjegyzője megbízásából – építésügyi hatósági eljárás során hozott döntésről – az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Az ügy száma:
14217/5/2010.

Az ügy tárgya:
A 10. helyrajzi számú, természetben a Veszprém, Kossuth Lajos utca 6. szám alatti ingatlanon lévő épület felújítására és bővítésére 17759/3/2009. számon kiadott építési engedély módosítás ügye

Kérelmező neve:
Gold Metró Kft


Az eljárás során érintettek:

a veszprémi 9. 10. és 11. helyrajzi számú ingatlannal rendelkezni jogosultak.

Az építési engedély ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül, a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatalhoz címzett, de hatóságomnál benyújtandó 30.000 forintos illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.


Veszprém, 2010. december 21.

dr Büki Szilvia címzetes főjegyző megbízásából:


Dr. Bors Istvánné, a Városépítészeti Iroda csoportvezetője

vehir.hu