2022. május 25.
//
Orbán névnap

Szent György lovagjait köszöntötték / – a „Veszprém Megye Rendőre” címet Bujtás József kapta –

2008. április 23. 13:42
Sárkányölő Szent György napja 1992 óta a rendőrség ünnepe is. A jeles nap tiszteletére a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság színháztermében is ünnepélyes állománygyűlést tartottak. A testület történetében ez volt az első olyan nap, amikor a rendőrség és a határőrség integrációját követően a volt határőrök egy egységes, negyvenötezer fős rendőrség tagjaiként köszönthetik április 24-ét. Az ünnepségre meghívót kaptak a korábbi rendőrfőkapitányok, a megye és a város vezetői is.
 

Dr. Bencze József rendőr altábornagy 2. számú ünnepi parancsában ekképp fogalmazott: „A rendőrség napjainkban is sok gonddal küzd, de eredményesség tekintetében – nemzetközi összehasonlításban is – megállja a helyét.  Szent György legendája üzenet a mai rendőrök számára, hogy a biztonság, bizalom és becsület programját eredményesen teljesítsék.”

A veszprémi rendőrök a biztonság, bizalom és becsület szavakat szolgálatuk mottójául fogadták el.

A Himnusz elhangzása, majd a fenti bevezető után az állománygyűlést a Kossuth iskola volt és mai növendékeinek igen magas színvonalú előadáscsokra tette emlékezetessé (betanítójuk Nagyné Dömös Erika).

A folytatásban elismerések, kitüntetések átadására került sor.

A megyei Közbiztonságért Alapítvány kuratóriuma példamutató szakmai tudásáért, erkölcsi tartásáért Bujtás József főtörzszászlósnak, a veszprémi rendőrkapitányság szolgálatparancsnokának ítélte a rangos elismerést, melyet a megyei közgyűlés elnöke, Lasztovicza Jenő nyújtott át.

Befejezésül Lasztovicza Jenő mondott pohárköszöntőt, melyben a megye biztonságáért tett erőfeszítéseket értékelte, illetve gratulált az elismerést, kitüntetést, előléptetést kapott rendőröknek és civil alkalmazottaknak.

 

Az ünnepségen (illetve azt megelőzően a fővárosban, az Országos Rendőr-főkapitányság központi ünnepségén) az alábbi személyek kaptak elismerést: Devecser város önkormányzatának képviselő-testülete nevében a „Devecser város 2008. év rendőre” díjat Gerecs István őrnagy őrsparancsnok Holczinger László polgármestertől vehette át.

Az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter kiemelkedő munkája elismeréséül soron kívül előléptette rendőr ezredessé dr. Giczi Róbert alezredest, a veszprémi rendőrkapitányság vezetőjét.

Az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter Váradi Károly ezredest négy évtizedes munkája elismeréséül dicséretben és jutalomban részesítette.

Rendőri munkásságának elismeréseként „Szent György Érdemjel” kitüntetést adományozott Grúber Sándor alezredesnek, a balatonalmádi rendőrkapitányság vezetőjének.

A „Bátorság Érdemjel” miniszteri kitüntetést kapta Komenda József törzszászlós, a veszprémi rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka. 

Az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter szakterületén végzett kiemelkedő munkája elismeréséül rendőrségi tanácsosi címet adományozott Rigó Tibor őrnagynak, a várpalotai rendőrkapitányság osztályvezetőjének. A miniszter soron kívül léptette zászlóssá léptette elő Vígh József főtörzsőrmestert, a veszprémi rendőrkapitányság járőrét.

Az országos rendőrfőkapitány soron kívül előléptette példamutató munkája elismeréseként rendőr őrnaggyá dr. Kaliba Tamás századost, a főkapitányság kiemelt főellenőrét, dr. Schultz Tamás századost, a főkapitányság kiemelt főnyomozóját, Újvári Attila századost, a főkapitányság kiemelt főelőadóját, Molnár József századost, a veszprémi rendőrkapitányság alosztályvezetőjét, dr. Bíró Barna századost, a balatonfüredi rendőrkapitányság osztályvezetőjét. Századossá Orsós Károly főhadnagyot, a pápai rendőrkapitányság kiemelt főelőadóját, főhadnaggyá Horváth József hadnagyot, a révfülöpi rendőrőrs parancsnokát.

Az országos rendőrfőkapitány dicséretben és jutalomban részesítette Borbély Zoltán őrnagyot, a várpalotai rendőrkapitányság osztályvezetőjét, dr. Csányi Zoltán őrnagyot, a főkapitányság hivatalvezetőjét.

Veszprém megye rendőrfőkapitánya dicséretben és jutalomban részesítette dr. Töreki Sándor alezredest, a pápai rendőrkapitányság vezetőjét, dr. Ipsits Csaba alezredest, az ajkai rendőrkapitányság vezetőjét, Tamásné Rozner Katalin őrnagyot, a főkapitányság osztályvezetőjét, Szabó Gyula őrnagyot, a főkapitányság kiemelt főnyomozóját, Asbóth Zoltán századost, a főkapitányság kiemelt főnyomozóját, Temmel Ferenc alezredest, a főkapitányság kiemelt főelőadóját, Szomjasi Attila őrnagyot, a főkapitányság ügyeletvezetőjét, Szabó Norbert törzszászlóst, a főkapitányság gépkocsivezetőjét, dr. Markó Csilla jogtanácsost, Babos Anikó előadót, Soós Ferencné főrevizort, dr. Herczeg Sándorné titkárnőt.

Soron kívül előléptette rendőr főtörzszászlóssá Wágner Viktor törzszászlóst, az ajkai rendőrkapitányság ügyeletesét, Fehér György törzszászlóst, a balatonalmádi rendőrkapitányság körzeti megbízottját.

Törzszászlóssá Széll Norbert zászlóst, a főkapitányság ügyeletesét, Polgár Zoltán zászlóst, a tapolcai rendőrkapitányság helyszínelő és balesetvizsgálóját.

Zászlóssá Nyilasi László főtörzsőrmestert, a főkapitányság járőrvezetőjét, Kiss Barnabás főtörzsőrmestert, a pápai rendőrkapitányság ügyeletesét, Nagy András főtörzsőrmestert, a várpalotai rendőrkapitányság járőrvezetőjét.

Főtörzsőrmesterré Halmi Dániel törzsőrmestert, a főkapitányság járőrvezetőjét,

Prépost Mariann törzsőrmestert, a veszprémi rendőrkapitányság körzeti megbízottját.

Főtanácsosi címet adományozott Pichlerné Szalai Beatrixnak, a veszprémi rendőrkapitányság főelőadójának.

Tanácsosi címet adományozott Nyéki Péternek, a pápai rendőrkapitányság főelőadójának.

Főmunkatársi címet adományozott Gulyásné Váczi Mónikának, a pápai rendőrkapitányság több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottjának, Jónás Elemérnének, a várpalotai rendőrkapitányság több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottjának, Kovácsné Kaproncai Juliannának, a tapolcai rendőrkapitányság több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottjának.

Munkatársi címet adományozott Hok Istvánnénak, a veszprémi rendőrkapitányság eligazítójának.

A bűnügyi igazgató, dr. Horváth Imre tábornok kiemelkedő munkájuk elismeréséért dicséretben és jutalomban részesítette Szöllőskei Szabolcs őrnagyot, a főkapitányság kiemelt főnyomozóját, dr. Rozsos Gábor őrnagyot, a főkapitányság kiemelt főnyomozóját, Nagy Róbert főhadnagyot, a főkapitányság főtechnikusát, Koloszárné Fenyő Erzsébet több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottat, Kólinger Zoltán főelőadót.

A rendészeti igazgató, Váradi Károly ezredes kiemelkedő munkájuk elismeréséért dicséretben és jutalomban részesítette Farkas István polgárőrt, a veszprémi belvárosi polgárőrség tagját, Bolgár Mária alezredest, a főkapitányság kiemelt főelőadóját, Zumpfné Prohászka Andrea őrnagyot, a főkapitányság kiemelt főelőadóját, Liga Andrea titkárnőt, Sövényi Attila századost, a főkapitányság alosztályvezetőjét, Béni János főtörzszászlóst, a főkapitányság szolgálatparancsnokát, Hegedűs Géza törzszászlóst, a tapolcai rendőrkapitányság szolgálatparancsnokát, Dávid Lajos törzszászlóst, a balatonfüredi rendőrkapitányság kmb csoportvezetőjét.

                

A veszprémi rendőrkapitányság vezetője, dr. Giczi Róbert ezredes kiemelkedő munkájuk elismeréséért magasabb beosztásba kinevezte Kovács Zoltán hadnagyot alosztályvezetőnek, Lanczinger Péter törzsőrmestert járőrvezetőnek. Soron kívül előléptette kiváló szakmai munkája elismerésül főtörzszászlóssá Pásztor Pál törzszászlós, nyomozót, zászlóssá Dobosi Ádám főtörzsőrmester körzeti megbízottat, Répás Zoltán helyszínelő-balesetvizsgálót főtörzsőrmesterré, Völgyi Zsuzsanna törzsőrmester vizsgálót.

Dicséretben és jutalomban részesítette Rausz István alezredes, osztályvezetőt, Szitnyik Viktorovics Oleg főhadnagyot, kiemelt főnyomozót, Losonczi Balázs főhadnagy fővizsgálót, Tóth Gábor hadnagy előadót, Fábián Mónika hadnagy előadót, Finta Péter zászlós helyszínelő-balesetvizsgálót, Hunyadvári Antal törzsőrmester járőrvezetőt, Szekeres Kata Olimpia több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottat.

(további fotók Képgalériánkban)

Zatkalik András