2022. június 28.
//
Levente, Irén névnap

A költségvetésről és szociális támogatásokról szavaznak

2015. február 26. 8:02
A költségvetés, a szociális támogatások és a város környezetvédelmi programja is szerepel a közgyűlés februári napirendjén.

A lényeg röviden

  • A közgyűlés vendége volt Kész Zoltán megválasztott független képviselő. A közgyűlés vitáját már nem várta meg.
  • Változatlan marad a szociális támogatások hálója
  • Elfogadták a költségvetést

Napirend előtt


8:05

Porga Gyula polgármester (Fidesz-KDNP) gratulált a múlt hétvégén megválasztott Kész Zoltán független parlamenti képviselőnek, valamint megköszönte mindazok munkáját, akik a választás szervezésében és lebonyolításában részt vettek. A polgármester a választást a demokrácia ünnepének nevezte.

"Szerintem az egyik legnagyobb tisztesség Veszprémet képviselni a magyar Országgyűlésben, a veszprémiek bizalmából dolgozni a Parlamentben. Az én dolgom, hogy a lehető legszorosabban együttműködjek a képviselővel; a kampány a különbségeink felmutatásáról szól, ezután azonban a közös pontokat kell keresnünk, és ez a közös pont Veszprém."

A polgármester hozzátette: Navracsics Tibor magasra tette a lécet, és azt kívánja Kész Zoltánnak, hogy ennek a mércének megfelelve tudjon dolgozni.


8:08

A résztvevők néma főhajtással emlékeztek a közelmúltban elhunyt dr. Kígyósi Zsuzsanna korábbi önkormányzati képviselőre és dr. Schweitzer József főrabbira.


8:23

A 2013 nyaráig még nem akadálymentesített épületek közül hány esetében sikerült mára megoldani a problémát? - kérdezte Gerstmár Ferenc, az LMP képviselője. Porga Gyula polgármester elmondta: az önkormányzat 2006-ban készített először akadálymentesítési tervet, amit 2010-ben aktualizált. Akkor 2 milliárd forintra becsülték a teljes akadálymentesítés költségeit, az épületeket sürgősség szerint 3 csoportba osztották. Az új építésű ingatlanokat már akadálymentesre tervezik. Az akadálymentesítésről hosszú lista készült évekre lebontva, ezt írásban eljuttatja a képviselőnek, hozzátéve: messze vagyunk még a munka végétől.

*

Mikor gyűjti össze a VKSZ Zrt. a téli síkosságmentesítésre kiszórt bazaltzúzalékot? - kérdezte Forgóné Kelemen Judit (Jobbik). A zúzalék porral telíti a város levegőjét, zavarja a babakocsit toló kismamákat. A polgármester elmondta: a VKSZ 4-6 héten belül, legkésőbb április 30-ig gyűjti össze a zúzalékot az időjárás függvényében. Egyelőre úgy néz ki, hogy hamarosan befejeződhet ez a munka: először a belvárost, majd a fontosabb utakat és végül a mellékutakat tisztítják meg. Hozzátette: arra kérte a céget, hogy lehetőség szerint feloldódó síkosságmentesítő technológiát használjanak.


8:36

A Kossuth utcai pavilonokról kérdezett Katanics Sándor, a Demokraták Veszprémért képviselője. Arra volt kíváncsi, hogy lesznek-e újabbak, valamint mi az oka annak, hogy nem a Pro Veszprém Kft., hanem a VKSZ Zrt. építette meg ezt a pavilont? Miért nem kell a VKSZ-nek fizetnie a közterület-foglalásért? Porga Gyula elmondta: a belváros tervezésekor készült egy egységes terv, amelyben a pavilonok létesítése is szerepelt. A pályázat egy pavilon létrehozását finanszírozta, ebben információs pont működik. A később létesített, illetve létesítendő pavilonokat akkor alakítják ki, ha arra konkrét bérlőt is találnak. A VKSZ a Lodrok Háza alatti üzlethelyiségek értékesítéséből származó bevételből tudja ezeket a létesítményeket kialakítani, a Pro Veszprémnek erre nincs forrása, hiszen a pályázat ezekre nem terjedt ki.

*

Hartmann Ferenc, a Demokraták Veszprémért frakcióvezetője felszólalásában elmondta: korábban nem értett egyet a „Veszprém a szív és az ész városa” szlogennel, mert a szív és az ész egy város jelzőiként nem sajátítható ki. "Február 22-én este beláttam, hogy tévedtem. Veszprém valóban az érző szív és a józan ész városa, de szeretném, ha a becsület városa is lenne."

Hozzátette: Orbán Viktor megnyilvánulásai arra utaltak, hogy ellenzéki győzelem esetén a fejlesztési pénzek elkerülhetik a választókerületek. A frakcióvezető reményét fejezte ki, hogy a Fidesz-KDNP választási ígéretei valóban meg is valósulnak.

Porga Gyula kijelentette: a frakcióvezető megnyugodhat, a miniszterelnök betartja az ígéreteit, hiszen Orbán Viktornak és nem Gyurcsány Ferencnek hívják. Az uszoda megépítését pedig kormányhatározat is rögzíti, nem kell attól félni, hogy nem valósul meg a terv. Hozzátette: Veszprém nem a hétvégi választás pillanatában lett a józan ész városa, hanem mindig is az volt. Függetlenül attól, hogy kit választanak képviselőnek vagy polgármesternek, soha nem kételkedhetünk a abban, hogy a veszprémiek józan ésszel és tiszta szívvel hozták meg döntésüket.


Napirend


8:52

Egy törvényi változás miatt jelentősen átalakul a szociális ágazat Magyarországon. A szociális támogatásoknak két formája lesz: a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló-, míg az önkormányzatoknál a kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők.

2015. március 1-jétől az állam által – a járási intézményrendszer útján – kötelezően nyújtott ellátások:

  • az időskorúak járadéka,
  • az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, mely a rendszeres szociális segély helyébe lép - jelenleg még a jegyző állapítja meg),
  • az alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj,
  • az alanyi és normatív közgyógyellátás,
  • az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A kiadáskompenzáló támogatások esetében annak eldöntése, hogy az önkormányzat mely feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes egészében a települési önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Ugyanakkor a törvény előírja, hogy a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, azaz 2015-ben a 28.500 Ft-ot.

A most elfogadott rendelet anyagi-jogi szempontból

változatlan feltételek mellett biztosítja a jelenleg meglévő önkormányzati támogatásokat,

kiegészítve azt az Önkormányzat által biztosítani kívánt – az Szt.-ben megszűnő – lakásfenntartási támogatással és a közgyógyellátás helyébe lépő gyógyszertámogatással.

Gerstmár Ferenc szerint nincs átláthatóbb a törvényben rögzített támogatási mértékeknél, ugyanakkor örvendetes, hogy az önkormányzat megtartja a korábban létezett támogatási formákat.

Katanics Sándor is nyugtalanságát fedezte ki. Bár Veszprém jó helyzetben van, számos polgárunk szorul meg és kér segítséget, és minimális összegekért is kemény harcot kell folytatni. Tragédiának tartja, hogy az állam az adóerősségre hivatkozva kivonul a feladat ellátásából, és ezt nem kompenzálja az sem, hogy kormányhatározatokban kisebb-nagyobb összegeket ad az önkormányzatoknak. A kormány szociális érzékenysége eltűnt.

Porga Gyula szerint az elhangzott kritikákat a parlamentben kell elmondani, az önkormányzat nem dönthet törvényben szabályozott kérdésekről, ugyanakkor azt megteheti - és meg is teszi -, hogy a korábban létezett szociális támogatásokat továbbra is biztosítja.


8:53

A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében az intézményi térítési díjat étkezés igénybevétele nélkül 1.640 forintban (2014 évben 1.525 forint volt), étkezés igénybevételével 2.570 forintban (2014 évben 2.495 forint volt) határozták meg. A ténylegesen fizetendő – az intézményvezető által megállapítandó – személyi térítési díj azonban nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 15 %-át csak napközbeni tartózkodás, 30 %-át napközbeni tartózkodás és ott étkezés esetén.

A gyermekétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások változása miatt a bölcsődéinkben a gyermekek napi nyersanyagnormájának összegét 2,5 %-kal emelik meg, ezért a napi ténylegesen fizetendő térítési díj a rendelet hatályba lépését követően 400 Ft-ról 410 Ft-ra emelkedik. A VMJV Egyesítetett Bölcsődéje intézményben a gondozási díj változatlanul 0 Ft marad.


9:13

Megkezdődött a költségvetés vitája. Az idei költségvetésről részletes elemzést külön cikkünkben közöltünk, jelen közvetítésünkben csak a vitáról számolunk be.

Katanics Sándor a pénzügyi és költségvetési bizottság elnökeként hangsúlyozta: a bizottság szerint az ingatlanértékesítésből tervezet bevételt kockázatosnak tartja, ugyanakkor pozitív, hogy a költségvetést hitelfelvétel nélkül tervezték. Képviselőként azonban lát problémákat. Amióta feladat alapú finanszírozásra tért át az önkormányzati rendszer, "kiskorúsítva lettünk". Az oktatási intézények működtetésének rendszere a felszín alatt nem csekély mennyiségű problémát rejt magában, az ISZSZ-en keresztül az eszközbeszerzések például hónapokra elhúzódnak, és ez feszültségeket okoz. Az önkormányzatnak nagyobb mozgástérrel kellene rendelkeznie, be vagyunk korlátozva.

A képviselő kevésnek tartja, hogy később felülvizsgálják a városi adórendszert, holott Veszprém vezető helyen szerepel az adóterhek tekintetében. Azt kérte, hogy a marketingre szánt tételt bontsák ki a költségvetésben. Problémásnak tartja, hogy a kampányidőszakban a sportuszodával kapcsolatos konzultáció során a gyűjtőládákat intézményekben is elhelyeztek. Katanics kijelentette: meggyőződése szerint a veszprémiek nem sportuszodát, hanem strandfürdőt szeretnének. A költségvetés vesztesének Kádártát tartja. Át kellene venni a Vasút utcát a közútkezelőtől, mert katasztrofális állapotban van. Tíz éve van kerékpárút Kádártára, Rátót azóta várja, hogy ezt az utat odáig meghosszabbítsák. Ha ennyire mostohagyermekként kezeli a két városrészt az önkormányzat, ott előbb-utóbb újra fel fog merülni az elválás gondolata.

Hartmann Ferenc szerint tovább csökken az önkormányzat önállósága, egyre inkább a kormány politikai akaratától függünk. Tavalyhoz képest csökkentek a fejlesztésre fordítható összegek. Úgy véli, hogy a magas adóterhek csökkentik a város versenyképességét. Az önkormányzati választásban a polgármester is adócsökkentéssel kampányolt, sajnálatos, hogy ez nem történt meg. Nem egyszeri nagymértékű adócsökkentést szeretne, hanem egy jól megfontolt stratégia mentén kell lépéseket tenni. A rezsicsökkentés a gazdasági társaságok számára vagyonvesztést eredményez, végső soron amit az egyik oldalon adnak a veszprémieknek, azt a másikon elveszik tőlük. Beszélni kellene ennek lehetséges kompenzációjáról.


9:31

Továbbra is a költségvetés a téma.

Ovádi Péter (Fidesz-KDNP) frakcióvezető szerint erős, stabil, párbeszéden alapuló költségvetés került a közgyűlés elé. Erőssége annak is köszönhető, hogy a kormány átvállalta az önkormányzatok adósságát, az Aréna törlesztőrészleteit. A polgármester minden egyéni képviselővel egyeztett a körzetekben felmerült igényekről, melyekről tavaly az utcafórumokon személyesen is tájékozódott. Saját körzetében folytatódnak az utcafelújítások, infrastrukturális fejlesztések, oktatási intézmények felújítása. A Fidesz-KDNP teljes mellszélességgel kiáll a költségvetés mellett.

Némedi Lajos alpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint aki a költségvetésre nemmel szavaz, az a munkavállalókkal helyezkedik szembe. A költségvetésben kielemten szerepelnek azok a feladatok, amelyeket a veszprémi választópolgárok kértek 2014-ben. Ebben nagy szerepet játszik az a 800 millió forint, amit az önkormányzat a kormánytól kapott, egyúttal az alpolgármester visszautasította azt az ellenzéki véleményt, amely szerint "gazemberség" volt a kormány részéről ennek az összegnek a felajánlása. Az alpolgármester fontosnak tartja, hogy támogatást kap a lelkisegély szolgálat, ötmillió forint támogatást kap pályázatához a Veszprém Televízió. Saját választókerületében a Remete utcai híd átépítését, a Fenyves utcai gyalogos-átkötés kialakítását, a közvilágítás fejlesztését emelte ki.

Hegedűs Barbara (Fidesz-KDNP) elmondta: a Dózsavárosban is hallgattak az utcafórumon elhangzott kérésekre. Jutaspusztán és Csererdőn vízelvezető árkok, Dózsavárosban utak újulhatnak meg, és további támogatást kapnak a köznevelési intézmények is a városrészben.

Gerstmár Ferenc szerint nem volt túl szívderítő, hogy a kampányban Kész Zoltán mulasztásos törvénysértéssel vádolta meg az önkormányzatot a költségvetés benyújtásával kapcsolatban, a polgármester helyesen utasította el a hamis vádakat. A képviselő szerint álkonzultációk helyett valódi egyeztetésre lenne szükség a választópolgárokkal. Mikor vizsgálják felül a helyi járatos menetrendet? Mi lesz a repülőtér melletti terület sorsa? Az Aréna törlesztőrészletét nem a kormány, hanem az adófizetők fizetik, hacsak a miniszterek nem maguk dobják össze.

Strenner Zoltán (Fidesz-KDNP) szerint az önkormányzat önállósága nem szűkül, hanem a szociális támogatások terén például még nőtt is a mozgástér. Kiemelte a Halle utcai orvosi rendelő felújítását, a HEMO fejlesztését, amivel új közösségi tér alakul ki, illetve a Kálvin park átalakítását.


9:50

Még mindig költségvetés.

Tóth Györgyi (Fidesz-KDNP) saját körzetéből a Lóczy utca és a Magyarok Nagyasszonya templom körüli terület megújulását emelte ki.

Halmay György (Fidesz-KDNP) az utóbbi időben több köznevelési intézmény vezetőjével egyeztetett, akik egytől egyig elégedettségüket fejezték ki a költségvetésben megfogalmazott célokkal kapcsolatban. A táblázatban több olyan sor van, ami a köznevelést és a város sportéletét jó helyzetbe hozza. Ötmillió forinttal növelték a műfüves pálya működtetésére szánt összeget, az itt működő sportegyesület is kétmillióval nagyobb támogatást kap. Saját körzetéből az állatkert és a Kolostorok-kertek működési hozzájárulásának növelését emelte ki. Hozzátette: az utcafórumok a részvételi demokrácia részei, az ott elhangzott kéréseket viszontláthatjuk a költségvetésben.

Baumgartner Lajos (Fidesz-KDNP): Talán az idei költségvetés az egyedüli, amit hitelfelvétel nélkül alkothattak meg. Az intézmények működését megnyugtatóan biztosítja, a tervezett bevételek reálisak. A város felkészült az új uniós pénzügyi ciklus kihívásaira. Körzetéből az egyetemi városrészben megújuló járda- és útszakaszokat emelte ki. Bár az Egry úti óvodában csak minimális felújítást terveznek, hiszen az épület teljeskörű átépítésre lesz szükség, amint erre pályázati lehetőség nyílik. Szintén komoly fejlesztésre szorul a központi kollégium, itt is pályázati forrásra lenne szükség.

Forgóné Kelemen Judit a kampány költségvetésének nevezte a tervezetet. Vajon mennyiben befolyásolta az időközi választás az idei költségvetést? Lett volna enélkül 800 milliós támogatás, 4 milliárdos uszodaépítés? Nem kidobott pénz-e ez, hiszen ahogy az már elhangzott, a veszprémiek inkább strandot szeretnének. Az ingatlanértékesítés minden évben kérdéses, majd az év végén dől el, mennyire sikeres ez. Ha már támogatjuk a Méz Rádiót, elvárható, hogy a hallgatók igényeinek megfelelő műsorstruktúrát alakítsanak ki - fogalmazott meg kritikát a képviselő, aki a helyi előadóknak adna több lehetőséget az adásban. Számíthatnak-e cafeteria-emelésre a közalkalmazottak? Aki nemmel szavaz vagy tartózkodik, az nem a város fejlődésére mond nemet, csak a nézetbeli különbségeit fejezi ki - zárta felszólalását a Jobbik képviselője.

Némethné Károlyi Jolán (Fidesz-KDNP) kiemelte: körzetében enyhülnek a parkolási gondok, a Stromfeld utcában új parkolót alakítanak ki.


10:11

"Egy folyamatosan fejlődő város költségvetését tárgyaljuk" - mondta Brányi Mária alpolgármester (Fidesz-KDNP). A lakosság igényei magasak, ezeket kell kielégítenünk. A költségvetés fedezetet biztosít a munka magas színvonalú folytatásához. Pótolhatjuk az évtizedes elmaradásokat az oktatási intézmények rendbe tételében, elkezdődött az NDK-típusú óvodák újjáépítése, a HEMO átépítésével XXI. századi intézmény jön létre. Olyan kormányzati támogatással bírunk, ami lehetővé teszi az állatkert fejlesztését. "Ezért nem sírnunk és panaszkodnunk kellene, hanem örvendeznünk." Ha nem csak félmondatokat idéznek, akkor egyértelműen látszanak az uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések. A támogatott fesztiválok között megjelent az Auer Hegedűfesztivál, ami hozzájárulhat Veszprém ismertségéhez nemzetközi szinten is, kiváltképp hogy ehhez magas színvonalú intézményi háttér áll rendelkezésre.

Katanics Sándor kijelentette: minden érdemi fejlesztést támogat, ő a megvalósítás módját kritizálja. A képviselő és a polgármester röviden vitázott arról is, hogy Katanics Sándor miért nem hívta fel Porga Gyulát az önkormányzati választás estéjén, hogy gratuláljon? Katanics szerint ez képmutató lett volna, ő nem Porga sikereként, hanem saját kudarcaként értékelte az eremdényt.

Stigelmaier Józsefné (Fidesz-KDNP) örömét fejezte ki a HEMO felújítása miatt. Szerinte a képviselőnek nem kampányszerűen, hanem minden nap oda kell figyelnie a választókerületében élőkre.


10:25

Költségvetés.

Brányi Mária hozzátette: a 800 milliós állami támogatást nem szabad felhasználásra kapta a város, azt közterületek, utak felújítására használhatjuk.

Porga Gyula válaszolt a vita során felmerült kérdésekre. Szerinte az ellenzéki képviselők egyre nehezebb helyzetben vannak, amikor a költségvetést kritizálják, hol vannak már azok az idők, amikor a szakadék szélével riogattak! Az önkormányzat mozgásterét szélesítette, hogy a kormány átvállalta a hitelállományt és az Aréna törlesztőrészletét, ha ezeket még fizetnünk kellene, lényegesen kevesebb jutna fejlesztésre. Büszkék vagyunk a gazdasági társaságaink teljesítményére, és fontos, hogy elkötelezzük magunkat a ő terheik mérséklésére, hiszen ez egy törékeny állapot. Az uszodával kapcsolatban kijelentette: kitart annak megépítése mellett, Veszprémnek méltánytalan a sportinfrastruktúra-ellátottsága, különösen a vízisportok terén. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell más is, rengeteg igényt fel lehet sorolni, most van egy lehetőség arra, hogy egy XXI. századi létesítménnyel bővítsük a várost. "Ne érezzük már rosszul magunkat amiatt, hogy kaptunk négymilliárdot egy sportuszodára!"

A költségvetést 11 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadták el.

*

Az önkormányzatok adósságkonszolidációja, valamint a gazdasági környezetben érzékelhető pozitív hatások indokolják a helyi adórendeletek felülvizsgálatát, melyre a 2015. II. félévi adóbefizetéseket követően kerülhet sor. A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy az érdekképviseletek bevonásával vizsgálja felül a helyi adórendeleteket, és készítsen javaslatot az adómértékek csökkentésére.

*

Szünet 10:45-ig.


10:52

Botanikai perceink következnek.

Az önkormányzat helyi védelem alá helyezne hét darab, a belváros területén található ritka szilt. A növények mellett tájékoztató táblákat is elhelyeznének.

Az Ulmus x hollandica Mill. ’Jacqueline Hillier’ első példányát, Angliában Birmingham egy magánkertjében találták az 1960-as évek elején. Ma ennek a birminghami példánynak az utódaival találkozunk a nagy gyűjteményekben és parkokban.

Átlagosan 3-4 m magas, 4-5 m koronaszélességű, gyakran ferdén növő, kis fa vagy terebélyes bokor. Vastagabb ágai erősen görbültek, rövid szakaszokon a talajjal párhuzamosak, gyakran csavarodottak. Szinte egyedenként változó formájú cserje vagy kis fa, mely sűrű lombozatáról az első pillanatban felismerhető.

Méretei széles határok között változók, törzsre oltva kis fának nevelhető, ugyanakkor bonsai is előállítható belőle. Szoliterként, sziklakertbe vagy rézsűre ültetve egyaránt megállja helyét. Lombját későn hullajtja le. Zöld dugványról szaporítják. Észak-Amerika és Európa számos nagy arborétumában megtalálható.

Magyarországi viszonylatban a Budakeszi és Zirci Arborétumból is ismert. Veszprémi telepítése Strenner József nevéhez kapcsolódik, aki egy ágát megszerezve zölddugványról az 1980-as években felnevelte, s e példányról származó egyedeket ültették ki a parkokba.

Gerstmár Ferenc azt javasolta, hogy készüljön kataszter a fáinkról, ami lehetővé teszi, hogy védetté nyilvánítsuk az arra érdemes fáinkat. Brányi Mária elmondta, hogy létezik ilyen.


11:07

Városunk és további 131 település területén az önkormányzati tulajdonban lévő Bakonykarszt Zrt végzi a víziközművek üzemeltetését, működtetését vagyonkezelői vagy bérleti-üzemeltetési jogcím alapján. A szakmai és költséghatékonysági szempontok azt indokolják, hogy a társaság üzemeltetési területére vonatkozóan egy egységes szerkezetű Gördülő Fejlesztési Terv, illetve egy vagyonleltár készüljön. Ezek elkészítéséről döntött a közgyűlés.

*

Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója

„Az ellátottak részére naponta szakmai programokat biztosítottunk. A foglalkozások heti rendszerességgel, heti tervbe foglalva ismétlődtek. Hetente csoportfoglalkozást tartottunk, melynek keretében a kliensek életében felmerülő problémák és konfliktusok megoldására közösen létrehozott és elfogadott megoldási stratégiákat dolgoztunk ki” – írja a beszámolóban Szabóné Dr. Virányi Judit egyesületi elnök. Az egyesület egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, segít klienseinek hivatalos ügyeik intézésében, tanácsadásokat tart, étkeztetést, személyes higiéniás szükségleteket biztosít.

Az ellátottakkal (Alkoholbeteg: 26 fő, Politoxikomán: 1 fő, Nikotinfüggő: 16 fő, Dependens személyiségzavar: 1 fő, Kábítószerfüggő: 15 fő) 5 fő foglalkozik.

*

Mike Veronika lemondott a Veszprémi Programiroda Kft-nál betöltött felügyelő bizottsági tagságáról, az ő helyére Halász Lászlót választotta meg a közgyűlés.

A délelőtt során korábban a közelmúltban elhunyt Janicsekné Ádám Györgyi helyére is új tagot választottak a Közjóléti Bizottságba. Az új tag Zakar Csaba.

*

Az önkormányzat értékesíteni kívánja az Ádám Iván utca 1. szám alatt található ingatlant. Az ingatlan térmértéke 713 m2, beépített területe 263,3 m2, beépítettsége 37%, északi (Budapest út) és keleti irányból is (Ádám Iván utca) közterülettel határos. Az Ingatlanon három épület található, amelyek egyszintes és kétszintes hagyományos falazatú családi ház jellegű épületek. Korábban – azóta a Cserhát lakótelepre költöztetett – háziorvosi rendelők működtek itt. A Tulajdonosi Bizottság az ingatlan értékét a 43/2015. (II. 19.) számú határozatában a 90.000.000,- forintban javasolta megállapítani.

Hartmann Ferenc kijelentette: több önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan nemcsak esztétikai, hanem statikai szempontból is kritikus állapotban van. A frakcióvezető azt javasolja, hogy a pályázatban fogalmazzák meg, hogy az új tulajdonosnak 3 éven belül meghatározott fejlesztéseket kelljen megvalósítania.

Forgóné Kelemen Judit azt kérdezte, mit lépne az önkormányzat, ha az új tulajdonos nem felújítja, hanem elbontja az épületet?

Brányi Mária szerint nincs szükség arra, hogy az önkormányzat ilyen mértékben szabályozza az új tulajdonos mozgásterét. Az épület nincs olyan rossz állapotban, hogy azt három éven belül fel kelljen újítnai. Úgy gondolja, hogy az építési törvény kellően szabályozza a területet.


11:44

Több állami tulajdon is ingyenesen önkormányzati kézbe kerülhet. Így a Budapest út 4. szám alatt található ingatlan (OTP-Államkincstár épület) állami tulajdoni hányada; a Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Nonprofit Kft., állami tulajdonban lévő üzletrésze és a Hóvirág u. 1. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan (a volt gyermekkórház).

Ez utóbbi ingatlant a Heim Pál Alapítvánnyal együttműködésben hasznosítaná az önkormányzat: az alapítvány szeretné a jövőben az eredeti funkciót helyreállítva gyermekkórházként működtetni az épületet. A kezdeményezést Katanics Sándor is támogatta: a demokrata képviselő kijelentette, örül annak, hogy az évtizedek óta omladozó épület végre újra hasznos funkciót láthat el. Porga Gyula polgármester hozzátette: a terület sorsa a kulturális negyed projektnek köszönhetően is pozitív irányba változhat.

*

Mike Veronika lemondott a Veszprémi Programiroda Kft-nál betöltött felügyelő bizottsági tagságáról, az ő helyére Halász Lászlót választotta meg a közgyűlés.

A délelőtt során korábban a közelmúltban elhunyt Janicsekné Ádám Györgyi helyére is új tagot választottak a Közjóléti Bizottságba. Az új tag Zakar Csaba.

*

Veszprém Megyei Jogú Város a 2015-2020 időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Programja egy több mint 160 oldalas dokumentum, amiben a levegő, a vizek, a talaj, az épített környezet, a hulladékgazdálkodás, a zajvédelem, az energiagazdálkodás, a katasztrófavédelem, az egészségmegőrzés és a környezeti nevelés témaköreire vonatkozóan fogalmaznak meg helyzetjelentést, valamint jelölnek ki cselekvési irányokat, elérendő célokat. A dokumentum innen letölthető.

Gerstmár Ferenc az energiastratégia megvalósulására kérdezett rá, míg Forgóné Kelemen Judit a tervezett hulladékfeldolgozóval kapcsolatban tett fel kérdést: az önkormányzat tervez-e az uszodához hasonló mértékű konzultációt?

Brányi Mária az energiastratégiával kapcsolatban kijelentette: az ambíciózus célokat fogalmaz meg, melyek teljesítése azonban - főleg finanszírozási okok miatt - nem a tervezett ütemben tud megvalósulni. Az alpolgármester abban bízik, hogy a következő uniós ciklusban több alklmas pályázati kiírás áll majd rendelkezésre. A hulladékhasznosítóval kapcsolatban kijelentette: egyelőre csak az ötlet létezik, konkrét tervek nem. Az európai trendekből látszik, hogy a hulladékot nem lerakni, hanem a lehető legnagyobb mértékben hasznosítani kell. Természetesen amikor abba a fázisba lép a dolog, megkérdezik a lakosságot is, hiszen társadalmi támogatás nélkül nem lehet ilyen projektet végigvinni.


11:55

Kiírták a Civil Keret pályázatokat. A kiírás itt tölthető le. A civilek működési támogatás, programtámogatás és Veszprém Virágváros – Virágosítási akció kategóriákban pályázhatnak, a rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió forint. A pályázat benyújtási (postára adási) határideje 2015. április 13. (hétfő).

*

A közterületek átnevezése és demográfiai változások miatt szükségessé vált az óvodai körzetek felülvizsgálata. Az új körzet-beosztásokat tartalmazó Excel-táblát ide kattintva tölthetik le.

*

A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a házi segítségnyújtás ellátásáról 2014. évben
Előadó: Dr. Nagyné Pápai Éva ügyvezető NAPÁVA

2014. 12. 31-én az ellátottak létszáma: 303 fő, a feladatot ellátja l3 fő főállású szakképzett, 4 fő főállású szakképzetlen, l7 fő társadalmi gondozó.

*

A közgyűlés zárt ülésen döntött a Pro Urbe érdemérem adományozásáról. A kitüntetést március 15-én adják át.

Schöngrundtner Tamás
Domján Attila