2022. augusztus 15.
//
Mária névnap

Új lehetőség az adóhátralék rendezésére

2009. február 28. 19:29

A korábbi években gyakran sérelmezték az adózók, hogy az adóhatóság a hátralékkal szemben nem vette figyelembe a folyószámlán mutatkozó túlfizetést, azaz nullás egyenleg vagy összesített túlfizetés esetén is megindította a végrehajtási eljárást.

A hatályban lévő szabályozás valóban nem tette lehetővé, hogy az adóhatóság a túlfizetést beszámítsa a fennálló hátralékkal szemben és csak az ezt követően fennmaradó tartozást vonja végrehajtás alá.
Csak az adózónak volt joga ahhoz, hogy a folyószámláján nyilvántartott túlfizetésről rendelkezzen akár úgy, hogy átvezetteti egy hátralékos adónemre, akár úgy, hogy kéri annak kiutalását.
Természetesen az adóhatóság a végrehajtás megindítása előtti vizsgálat során korábban is fokozott figyelmet fordított a túlfizetéssel rendelkezőkre.
A végrehajtás megindítása előtt kiküldött felszólító levél pontosan tartalmazta a hátralékos adónemeket és azokat, amelyeken túlfizetés mutatkozott, továbbá részletes útmutatást adott az átvezetéssel történő rendezés módjáról és lehetőségekről.
Csak azokkal az adózókkal szemben került sor a végrehajtás elrendelésére, akik az átvezetést nem hajtották végre, vagy az átvezetés után még mindig fennmaradó tartozásukat befizetéssel nem rendezték.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 150/A §-ának 2009. január 1-től hatályos új rendelkezése értelmében amennyiben az adóhatóság az adózót terhelő adótartozás mellett az egyes adónemeken túlfizetést is nyilvántart, végrehajtási cselekményként az általa nyilvántartott tartozás erejéig ezt a túlfizetést elszámolja és erről az adózót levélben értesíti.

A hivatalból történő átvezetés tehát végrehajtási cselekmény. Mint minden végrehajtási cselekménnyel szemben, ebben az esetben is helye van jogorvoslatnak (végrehajtási kifogásnak), melyről az értesítő levél részletes tájékoztatást tartalmaz.

A 150/A § szerinti átvezetés,mint végrehajtási cselekmény annyiban azonban mégis speciális az egyéb végrehajtási intézkedésekhez képest, hogy az átvezetéssel érintett adózók adatai nem kerülnek közzétételre az interneten és a végrehajtás megindításáról a cégbíróság sem értesül.

Az átvezetésekkel azt szeretnénk elérni, hogy csak azok ellen az adózók ellen induljon meg a végrehajtás, akiknek a folyószámlája csak hátralékos adónemeket tartalmaz, vagy a túlfizetés összege olyan alacsony, hogy abból érdemi kielégítés nem várható.

Reményeink szerint sok hátralékos adónem rendezésére lesz módunk a túlfizetések hivatalból történő átvezetésével, megelőzve ezzel a végrehajtási cselekmények sorozatának elrendelését.

Dr. Miklós Orsolya
Hátralékkezelési Főosztályvezető
APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága

vehir.hu