2022. augusztus 19.
//
Huba névnap

Ismertető az egyszerűsített adóbevallásról

2009. február 28. 19:31

A 2008-as adóévről kezdődően került bevezetésre az egyszerűsített bevallás mint a személyi jövedelemadó bevallás teljesen új megállapítási lehetősége. A teljesség igénye nélkül a legfontosabb szabályokat a következőkben lehet összefoglalni:

1.Ki választhatja az egyszerűsített bevallást?
Az a magánszemély aki az adóévben kizárólag munkáltató(k)tól és/vagy kifizető(k)től olyan bevallási kötelezettség alá eső bevételt szerzett, melyből a kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le, vagy ha ezen túl a következő típusú jövedelmekre tett szert 2008-ban:
- ingó és/vagy ingatlan, vagyoni értékékű jog átruházásából bevallás köteles jövedelem;
- termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából kifizetőtől bevallás köteles jövedelem;
- az adóévben alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén is szerzett bevételt;
- magán-nyugdíjpénztártól kedvezményezettként is részesült nem szolgáltatásnak minősülő kifizetésben;
- mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben nemleges nyilatkozatot tesz;
- adókedvezményeket kíván érvényesíteni;
- rendelkezni kíván nyugdíj-előtakarékossági és/vagy az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári számla javára;
- visszafizetendő adókedvezménye keletkezett (pl. biztosítási szerződés megszüntetése miatt);
- különadó fizetési kötelezettsége keletkezett, vagy különadó visszaigénylésére jogosult.

Aki ezt az adóbevallási módot választja annak a 0853Ny jelű nyilatkozatot kell 2009. február 16-ig beküldeni az APEH részére

Az adóhatóság a beküldött nyilatkozat és a rendelkezésére álló egyéb adatok alapján egy személyre szabott 0853E jelű bevallás ajánlatot készít, melyet április 30-ig megküld a magánszemélynek. Az ajánlat tartalmazza a megállapított adóalapot, az adót, a visszatérítendő adót, illetőleg a befizetendő adót. Az ajánlat mellékletében szerepelnek majd az ajánlat alapjául szolgáló adatok, így össze lehet hasonlítani a magánszemély birtokában lévő adatokkal.
Az ajánlat visszaküldési határideje 2009. május 20. ami alap esetben egyben a fizetendő adó befizetésének a határideje is. A visszajáró összeget az aláírt bevallás beérkezést követő 30 napon belül utalja az adóhatóság az adózó részére.
Ha az adózó egyetért az ajánlattal akkor az aláíráson és egy példánynak az adóhatósághoz történő visszaküldésén kívül semmi más tennivalója nincs.
Amennyiben a magánszemély nem ért egyet az ajánlatban feltüntetett adatokkal akkor azokat a saját nyilvántartása szerint javíthatja, kiegészítheti, majd így aláírva legkésőbb 2009. május 20-ig vissza kell küldeni. Az APEH a magánszemély javítása alapján ismét kiszámolja az adót, adóalapot és a fizetendő vagy visszaigényelhető adó összegéről 2009. június 20-ig értesíteni az adózót.
Az adózónak lehetősége van arra is, hogy a 100e Ft-t meg nem haladó fizetendő személyi jövedelem adójára 4 hónap kamat mentes részletfizetést kérjen, illetve természetesen az adója 1+1%-ról is rendelkezhet a bevallás visszaküldésekor.

A választáshoz szükséges 0853Ny nyilatkozat beszerezhető ügyfélszolgálatainkon személyesen, telefon vagy letölthető a www.apeh.hu honlapról.
Az adózók a kitöltött és aláírt nyilatkozatot beküldhetik postán, illetve az okmányirodai regisztrációval rendelkező személyek akár elektronikus úton is teljesíthetik.


Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága

vehir.hu