2021. január 22.
//
Vince névnap

A telekadó csökkentését tárgyalják

2015. október 28. 21:55
Az adócsökkentés mellett az intermodális csomópont megvalósíthatósági tanulmányának elfogadása is napirenden van.

NAPIREND ELŐTT

8:05

Bemutatták a 25 éves a veszprémi önkormányzat – kiállítás a rendszerváltó korszakból című tárlatot, melyben az első önkormányzati kampány idejéről fennmaradt plakátokat mutatja be. A kiállítás holnap a megyeháza épületében 16 órakor kezdődő önkormányzati konferencia előtt is megtekinthető lesz.


8:36

Gerstár Ferenc (LMP) képviselői indítványt fogalmazott az információszabadságról szóló törvény hatályba lépett változásával kapcsolatban. Az infotörvény ugyan korlátozza az adatok megismerésének lehetőségét, azonban ezt nem előírásként, hanem lehetőségként teszi. Gerstmár azt javasolta, hogy az ebben foglalt lehetőségekkel ne éljen az önkormányzat, a továbbiakban is tegye lehetővé az adatok megismerését. Javasolta, hogy a saját honlappal nem rendelkező önkormányzati vállalatok és költségvetési szervek a város weboldáln tegyék közzé közérdekű adataikat.

Porga Gyula polgármester (Fidesz-KDNP) elmondta: egy országos problémát nem kell helyben kezelni, nem volt még példa arra, hogy a közérdekű adatigénylést elutasították volna Veszprémben, nem szükséges a törvény helybeli puhítása. A képviselő-testület nem támogatta a képviselő indítványát.

*

Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) szintén képviselői indítványt nyújtott be az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok forgalomképességének megváltoztatására. A polgármester kijelentette: a törzsvagyon része csak közfeladatot ellátó ingatlan lehet. A földforgalmi törvény szigorú kritériumokat állít a mezőgazdasági vagyon értékesítésére, a városnak pedig nincs is ilyen szándéka. Hartmann Ferenc, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke kijelentette: az ingatlanokat bármikor forgalomképessé vagy forgalomképtelenné lehet tenni, ígya képviselői indítványnak nincs

*

Hartmann Ferenc (Demokraták Veszprémért) frakcióvezető a szentkirályszabadjai repülőtérrel kapcsolatos perről érdeklődött. Mit lép a város a másodfokú ítéletre, részben vagy egészben elfogadjuk-e azt? A területnek fontos szerepe lenne gazdasági fejlődésben, ezért szükségesnek tartja a megfelelő lépéseket megtenni ennek érdekében. Porga Gyula polgármester kijelentette: minden jogi eszközt latba vetnek annak érdekében, hogy a másodfokú ítéletet kedvezőbbre fordítsák. Ez egy olyan területe Veszprém és Szentkirályszabadja önkormányzatának, ami hosszú távon "aranytojást tojó tyúk", történtek is lépések az ügyben, felkészültek arra, hogy a jogi helyzet rendezésekor a régiós jelentőségű terület hasznosítsák.

*

Gerstmár Ferenc interpellációjában azt kérdezte, növelte-e a veszprémi gazdaság innovációs és munkahelyteremtő erejét a korábbi szántó - a szentkirályszabadjai repülőtér mellett megvásárolt terület? Porga Gyula szerint az önkormányzatnak nem szabad olyan helyzetbe kerülni, hogy megfelelő ingatlan híján a környékbeli településekre érkeznek az újabb vállalkozások.


8:45

Katanics Sándor (Demokraták Veszprémért) emlékeztetett: az Intézményi Szolgáltató Szervezet a tavasszal elbocsátott gazdasági vezetőjével szemben első fokon pert vesztett a munkaügyi bíróságon. Arra volt kíváncsi, pontosan mekkora összegbe kerül a munkaügyi per elveszítése az adófizetők pénzéből Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának? A polgármester írásban ígért választ.

*

Némedi Lajos (Fidesz-KDNP) alpolgármester az 1990-es önkormányzati választásokra emlékezett felszólalásában. Az önkormányzatok megalakulása a maga idejében korszerű és előremutató volt, demokratikusan zajlott. Megemlékezett dr. Horváth Balázsról, akinek a folyamat levezénylésében fontos szerepe volt. Sok változás történt az elmúlt 25 évben, állandó talán csak az maradt, hogy a magyar társadalom elfogadta, működteti a helyi önkormányzatokat. A kormányzat is segítette az önkormányzatokat azzal, hogy átvállalta a korábban felhalmozott adósságaikat, a következő évekbne pedig 1500 milliárd forinttal kívánja segíteni a települési és megyei önkormányzatok fejlesztési terveit.

*

Brányi Mária alpolgármester (Fidesz-KDNP) felszólalásában a Kegyeleti Munkacsoport munkájáról számolt be. A munkacsoport világháborús síremlékek, védett sírok rendbetételével járult hozzá a méltó emlékezéshez.


8:55

Felszólalásában Katanics Sándor az önkormányzat fennállásának 25. évfordulójára hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett: 10 évvel ezelőtt jelentős mértékű érdeklődés mellett zajlottak szeptember 30-án a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából szervezett, a város több pontján is zajló rendezvények. Október 7-én a Veszprémi 7 Napnak egy különszáma jelent meg. A napirend tárgyalásakor ismertetettek szerint „a tematikus lapszám is a város 15 évét mutatja be képekben, interjúkban, cikkekben.” Hozzátette: „remélem a mostani, 25 éves évfordulót is képesek leszünk színvonalas kiadványokkal, rendezvényekkel, a városi honlapot - az önkormányzati múltat érdemben taglaló, az elhunytakról méltó módon megemlékező oldallal - kiegészítve Veszprém polgárainak figyelmét, elismerését is kivívva, méltó módon megünnepelni.” Ezzel együtt sajnálatát fejezte ki, hogy a kormányzat azóta visszaszorította az önkormányzatok kezdetben meglévő jogait és feladatait.

*

Halmay György (Fidesz-KDNP), a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta: A tanév kezdetén a Szilágyi Keresztény Iskola megkereste a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-t, hogy örökös Ökoiskolaként az iskola egész területén el szeretné indítani a szelektív hulladékgyűjtést. Az iskola a folyosóira információs táblákat és tárolókat, a cég pedig két szelektív gyűjtőt helyezett el az iskola udvarán. Az elnök a VKSZ iskolákban végzett tevékenységét méltatta, a cég ugyanis több oktatási intézményében is programokat szervezett.


9:05

Czaun János (Fidesz-KDNP) a lőtérről beszélt. Egész pontosan 102 éve, hiszen 1913-ban alakult meg a Várpalota-Hajmáskéri lőtér, Közép-Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Már abban az évben 40.000 Monarchiabeli katona gyakorlatozott itt, hogy felkészüljenek Szerbia megszállására; ezt a gyakorlatot akkor a magyar király, Ferenc József is megtekintette. Ugyanakkor „múlt szerdán sokak számára a Hadsereg átlépett egy határt. Egyértelműen így gondolják a rátótiak és a kádártaiak, akik megkerestek engem és a segítségemet kérték.” Ugyanis nem csak a megszokott könnyű- és nehéztüzérség, nem csak a harci-és szállítóhelikopterek hangját kellett hosszan hallgatnunk, hanem a különböző típusú repülőgépek lakott terület fölé berepülései is zavaróak voltak.

*

Hegedűs Barbara (Fidesz-KDNP) elmondta: a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság összetett tevékenységei közül az egyik legfontosabb feladatunk a különböző kulturális és szabadidős fesztiválok, közösségi rendezvények ápolása, gondozása, valamint az új kezdeményezések felkarolása és támogatása. „Büszkén jelenthetjük ki, hogy Veszprém neve mellett a „fesztiválváros” jelzőt immáron országos, sőt nem túlzás, nemzetközi szinten is jegyzik. Mindez köszönhetően azoknak a tradicionális programjainknak, amik évről évre megtöltik és színesítik Veszprém rendezvény-naptárját.”


Napirend szerint

9:25

Módosították a közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló önkormányzati rendelet annak érdekében, hogy a színházi előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezeteket is támogatásban részesíthesse az önkormányzat, ha a szervezet adott színházi évadra betervezett előadásainak megtartása veszélybe kerülne.

*

Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez eszközbeszerzésre 2,2 milliárdos pályázati támogatást kapott, amely a projekt nettó összköltségének 95%-a. A projekthez kapcsolódó áfafizetési kötelezettséget a társulás forrásai nem fedezik, a társulást létrehozó önkormányzatok segítsége szükséges az átmeneti likvid probléma kezelésére. Az áfa visszaigényelhető, de a megtérülés csak 2016-ban realizálódik. Veszprém önkormányzata 35 millió forintos visszatérítendő támogatást nyújt a társulásnak.

Katanics Sándort meglepte, hogy az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás nagyösszegű eszközbeszerzésével kapcsolatban átmeneti likviditási problémákra hivatkozva kérte az önkormányzatok segítségét.

Czaun János elmondta, hogy a társulás újabb nagy (közel hárommilliárdos) beruházás előtt áll, amely részben a kukásautók cseréjét is érinti. A pénzintézetek komoly kamatot kérnek a likvidtámogatásért, ezért fordult a társulás az őt fenntartó önkormányzatokhoz. A támogatás 3 hónapra szól, várhatóan februárban vissza fogják adni ezt az összeget az önkormányzatoknak.


9:30

Katanics Sándor a Színházkertben kialakítandó mélygarázsról érdeklődött. A polgármester közölte, hogy a garázs része az Integrált Településfejlesztési Programnak. Brányi Mária hozzátette: a kulturális negyedhez kapcsolódóan a kezdetek óta szerepel a tervek között.

Forgóné Kelemen Judit az üresen álló gazdasági célú ingatlanok hasznosításáról érdeklődött. A polgármester szerint tagadhatatlan, hogy az önkormányzatnak segítséget kell nyújtani a tulajdonosoknak az üzlethelyiségek értékesítésében, de a képviselő által jelzett ingatlanok magántulajdnoban vannak.

*

15 perc SZÜNET


10:12

Csökkentik a helyi adókat, azonban a Volkswagen-csoport körül kialakult botrány miatt (amibe még további gyártók is belekeveredhetnek, és így a Veszprémben működő autóipari beszállítók is negatív hatásokkal számolhatnak) ezt több lépcsőben teszik. Első lépésként 2016-ban az iparűzési és a telekadó mértéke csökkenhet.

Az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos vállalkozó számára helyi iparűzési adómentességet, -kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Mivel a törvénymódosítás 2016. január 1-től lép hatályba, így természetesen a 2015. évi adatok alapján kell majd nyilatkoztatni a háziorvosokat a támogatás mértékéről. Amennyiben jogosultságukat valószínűsítik, úgy már a 2016. évi adóelőleg megfizetése alól is mentesíthetők.

Az önkormányzat a II. gazdasági övezetbe tartozó (olyan beépítetlen belterületi telkek, amelyek az ipari tevékenység folytatására kijelölt területen találhatók) ingatlanok telekadóját 180 Ft/m2-re mérsékelnék. Az adómérséklés 10.598.000 Ft bevételkiesést jelent.

Eltörlik a belterületen található magánutakra vonatkozó adót, ez összesen 6.736.624 Ft telekadó bevételi kiesést jelent.

Mentességet biztosítanak minden olyan magánszemély tulajdonosnak, aki 1 hektár alapterületű vagy azt el nem érő belterületi telekkel rendelkezik, a vállalkozó üzleti célra szolgáló telke kivételével. A mentesség következtében mentesülnek a mezőgazdasági művelést igazoló kamarai igazolás évenkénti beszerzése alól is, ami jelentős anyagi és adminisztrációs terhet jelentett számukra. A módosítás 935 fő adóalanyt érint, és 10.952.546 Ft bevételkiesést jelent.

Hartmann Ferenc a telekadó bevezetésekor felhozott érvekre (telekspekuláció csökkenése, foglalkoztatási helyzet javulása) emlékeztetett. Szerinte érdemes lenne megnézni, ezek az elvárások mennyiben teljesültek. Úgy találja, hogy a tárgyalt előterjesztés nem adócsökkentés, inkább a telekadó bevezetésekor megvalósult túlkapások kiigazítása, a gazdaságélénkítéshez ennél több kell, kedvezőbb helyzetbe kell hozni a vállalkozásokat, ezáltal a foglalkoztatottakat is.

Czaun János szerint egy 2011 óta tartó küzdelem fontos állomásához érkeztünk, amikor kiküszöbölhetik a telekadó kivetésekor történt igazságtalanságokat. Gyulafirátóton közel száz telek van kialakulóban, a fejlesztés a közművesítésnél tart, a Hajmáskéri utca végénél több tucat telek van beépítés alatt, az intézkedésnek tehát volt ösztönző ereje, még ha nem is értett minden részletével egyet.

Brányi Mária felhívta a figyelmet arra, hogy az északi iparterületen számos olyan ingatlan volt, amin gazdasági tevékenység nem volt. A telekadóval sikerült arra ösztönözni a tulajdonosokat, hogy a telkeket valódi gazdasági hasznosulás érdekében fejlesszék. Szerinte az önkormányzati adóbevételeket is a gazdaság élénkítésére fordítják számos fejlesztésen keresztül. A telekadó az igazságosság iányába tett lépés volt, amikor azokat is bevonták a közös tehervállalásba, akik épülettel nem rendelkeznek, így építményadót sem fizetnek.

Hartmann Ferenc szerint ha a rendszer jól működött volna, nem szorulna most korrekcióra.

Porga Gyula kijelentette: az adócsökkentés feltételét az teremtette meg, hogy a kormány átvállalta az önkormányzat adósságait és az Aréna törlesztőrészleteiet. A folyamat első lépése a telekadó.


10:26

Mivel központi költségvetési támogatás önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet számára csak abban az esetben nyújtható, ha az önkormányzattal a támogatás folyósításakor hatályos, legalább 3 éves fenntartói megállapodást kötött, a közgyűlés 2018. december 31-ig hatályos megállapodásról döntött a Veszprémi Petőfi Színházzal és a Kabóca Bábszínházzal. Döntöttek arról is, hogy a Színészházat a színház helyett az önkormányzat működteti tovább.

Porga Gyula szerint a színházak nemcsak a tőlük elvárt kötelező feladatokat látják el, hanem annál sokkal szélesebb társadalmi feladatokat vállaltak magukra.

Gerstmár Ferenc a Színészházzal kapcsolatban tett fel kérdést. Utalva a bizottsági ülésen elhangzottakra gazdasági szükségszerűségnek nevezte, hogy a Színészház fenntartása az önkormányzathoz került. Mi a garancia arra, hogy az épület nem jut a Dohnányi vagy a volt piarista gimnázium épületének sorsára?

Forgóné Kelemen Judit a műhelyházzal kapcsolatban érdeklődött, korábban ugyanis 400 négyzetméteres bővítést láttak szükségesnek.

Katanics Sándor jelezte: a Demokraták Veszprémért frakciója elégedett az intézményekben folyó szakmai munkával. A Színészház állapota súlyos lépéseket igényel, az ingatlan felújítására sürgősen intézkedési tervet kell kidoglozni, hogy ne csak pénznyelő legyen, hanem valóban rendeltetésszerűen használható legyen.

A polgármester felvázolta, hogy a Színészház fenntartása a színház számára teher volt, forrásokat vont el a művészeti tevékenységtől. Az önkormányzat üresen veszi át az épületet január elsején, és már csak azért is cselekdnie kell, mert lakáshiány van a városban. Nincs értékesítési szándék, az épületet fejleszteni és lakás célra szeretnék hasznosítani.

Oberfrank Pál, a Petőfi Színház igazgatója szerint történelmi léptékben a Színészház nagy ajándék volt a Petőfi Színháznak akkoriban, amikor kétszer ennyi dolgozója volt. Most gazdaságossági szempontból kell átgondolni a helyzetet, másként kell megoldani a színházi dolgozók lakhatását, a vendégek fogadását. Van koncepciója a funkció észszerű ellátására. Ami a raktárkapacitás bővítését illeti, a terület megvan rá, forrást azonban nagyon nehéz találni.


10:32

Lejár az Auer Emlékbizottság tagjainak kétéves mandátuma, így az önkormányzat új tagokat delegál a bizottságba, szintén két évre. A bizottság elnöke Porga Gyula polgármester lesz, tagjai prof. dr. Batta András zenetörténész; dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora; dr. Navracsics Tibor kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sport ügyekért felelős európai uniós biztos és Kováts Péter hegedűművész, művészeti vezető.

„2015-ben, az Auer-projekt elindításával új fejezetet nyitottunk a veszprémi fesztiválok történetében” – olvasható az emlékbizottság éves beszámolójában. – „Március 28-29. között megrendezett Auer Mesterkurzuson Auer Lipót szellemi hagyatékát ápolva, az ő szellemében és tanításának alapvetéseit követve mutatták be a hegedűjáték, és a hegedülés tanításának sokféleségét, lehetőségeit a 21. század korszerű eszközével, úgynevezett Webinárium keretében. Ezzel – szélesítve a megszólítottak körét - a felsőfokú zenei tanulmányaikat végző kurzus hallgatók mellett zenetanároknak, oktatóknak is szóló módszertani bemutató tanításokat tartottak a felkért neves előadók. A webináriumon 4 hegedűpedagógus 18 demonstrátor segítségével mutatta be saját metódusát. A 13 órás közvetítésünkbe összesen közel 1200-an kapcsolódtak be. (…)

A szakmai jellegű Mesterkurzus azonban csak előfutára, mintegy felvezető eseménye volt az augusztus 4-9. között megrendezett, korszakos jelentőségű Auer Nemzetközi Hegedűfesztiválnak. Hat nap alatt, tizennégy koncerttel, világklasszisok vendégszereplésével indult útjára az első Auer Hegedűfesztivál, melynek célja, hogy a nemzetközi és a magyar zenei élet kiválóságait évről-évre Veszprémbe hozza, mindenki számára elérhető jegyárakon. A fesztivál vezérmotívuma a hegedű, de természetesen más hangszerek kiváló művészeit is hallhattuk, hogy a klasszikus zenétől a jazzig, a kamarazenétől a nagyzenekari hangversenyig minden műfajban bemutathassunk meghatározó jelentőségű művészeket, műveket, stílusokat.”


11:10

A közgyűlés dönt az intermodális csomópont megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról. A vázolt tervekről korábban részletesen beszámoltunk.

A részletes anyag kidolgozása során azzal szembesültünk - közölte Brányi Mária -, hogy a megvalósítás költségvetése kilencmilliárdot meghaladó összeg lesz. Olyan elemeket emeltek az anyagba, mint a vár akadálymentes megközelítése panorámaliftekkel, illetve több olyan igény kielégítését is tervezik, amiket az első fázisban még nem vettek számításba, így a vár megközelíthetőségének javítása: többen szeretnének a várba gépkocsival feljutni, mint ahányan azt a kiadott engedélyek alapján megtehetnék. Rugalmas projektelem a napelemek kihelyezése, amiket elhagyva is száz százalékosan működne a pályaudvar - ha erre nem jutna pénz, akkor később is felszerelhetők lennének.

Katanics Sándor fontosnak tartja a projekt társadalmi elfogadottságának növelését. Az ellenzék is úgy gondolja, hogy a csomópont rendkívül fontos a város jövője szempontjából, ugyanakkor érzékelni kell, hogy a lakosság és a bejárók részéről is ellenállás mutatkozik. A média segítségével tételesen el kell magyarázni, miért történnek a fejlesztések, el kell menni a körgyűrűn kívülre is, mert a rátótiak, kádártaiak, jutaspusztaiak vesztesnek érzik magukat, nem látják, hogyan lesz jobb a strukúra a helyközi járatok becsatolásával a helyi közlekedésbe. Aggasztónak tartja ugyanakkor, hogy ötmilliárdról kilencre nőtt a költségvetése, mert sokan pályáznak majd a 43 milliárdos keretre.

A polgármester egyetértett abban, hogy az információt világosan és tisztán kell eljuttatni a lakossághoz, át kell törtni az érdektelenségen. Hozzátette: kilátásban van a keretösszeg emelése, és tudható, hogy elsősorban a megvalósítható pályázatokat fogják támogatni. A jelenlegi vasútállomás és buszpályaudvar gyalázatos állapotban van, most akad egy olyan forrás, amivel ezt a helyzetet rendezni tudjuk.

Gerstmár Ferenc szerint a projekt megvalósulásával hatalmasat lépne előre Veszprém a közlekedés terén, ugyanakkor felmerülnek kétségek a finanszírozhatósággal kapcsolatban. Racionális döntéseket kell hozni a szűkös hozzáférhető keret miatt. Meg kell vizsgálni, hogy mit tudunk tenni, ha a reméltnél kisebb összeget nyerünk el? Van-e becslés arra, hányan fogják használni az intermodális csomópontot, és mennyien lesznek azok, akik továbbra is a belvárosban kívánnak leszállni, nem veszik majd igénybe az intermodális csomópontot?

Forgóné Kelemen Judit szerint a társadalmasítást már a folyamat legelején kellett volna elkezdeni, a lakosságnak kellett volna véleményt mondania a három felvázolt verzió közül. Voltak városok, akik elrugaszkodott terveket nyújtottak be, a kevesebb néha több, lehet, hogy Veszprém is jobban járna, ha normális léptékű fejlesztéseket tervezne.

Hartmann Ferenc egyetért a fő fejlesztési irányokkal, de látható, hogy minél többen ismerik meg a projekt fő vonulatát, annál inkább látszik, hogy az emberek nincsenek tisztában a részletekkel. A veszprémieknek tudniuk kellene, hogy ha Budapestről jönnek a városba, nem kell a vasútállomáson leszállniuk, azt megtehetik a belvárosban is - ezeket is el kellene magyarázni. Aggályosnak tartja a vasúti szárnyvonal fejlesztését is, ami nem a 21. század színvonalának megfelelő szolgáltatást nyújtja majd.

Brányi Mária kijelentette: a vasút fejlesztésére nyílhatnak olyan uniós források, amik a Székesfehérvár-Veszprém szakasz számára is jó hír. Akár már 2018. végére elkészülhet ez a szakasz, ami jól illeszkedik az intermodális csomópont tervezett megvalósulásához és a nyolcas út fejlesztéséhez is.


11:25

246,2 millió forint előzetes kötelezettségvállalást hagyott jóvá az önkormányzat a 2016. első negyedévében esedékes fejlesztések elindítására – elsősorban tervezési feladatokra. Az Integrált Területi Program minden beavatkozásánál az összköltségvetés 15%-a fordítható az előkészítésre, menedzsmentre, járulékos költségekre. Ez később utófinanszírozásként elszámolható forrás lesz a pályázatban. A most vállalt összeget a Királynék múzeuma, a belső körgyűrű folytatása, az Aprófalvi bölcsőde, az Egry úti óvoda, a Kastélykert óvoda és a csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének előkészítésére fordítják.

*

Veszprémben az első világháborúban elesett hősök emlékművét a Vörösmarty téren 1939. június 4-én avatták fel. A településről és a környékről hadba vonult katonák két ezredben, a 31-es honvéd gyalogezredben és a Veszprémi Magyar Királyi 7. Honvéd Tábori Ágyúsezredben szolgáltak. A Vörösmarty téri emlékművet 31-es honvéd gyalogezred háborúban elesett katonáinak tiszteletére emelték. Azonban régóta megfogalmazott igény és terv, hogy a Veszprémi Magyar Királyi 7. Honvéd Tábori Ágyúsezredről is méltó módon megemlékezzünk. Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság ülésein többször is foglalkozott a kérdéssel, a megvalósítás előkészítését is megkezdte. Az emlékbizottság felkérésére két alkotó, Weber János építész és Lugossy László szobrászművész tervet készített arra, hogy a 7-es tábori ágyúsezred – Veszprém másik háziezrede – a 31-eskhez hasonló megbecsülést élvezve, szintén méltó helyet kapjon a Vörösmarty téri emlékművön. A kiírt pályázattal elnyerhető összeget erre szeretnék fordítani. Az emlékmű kiegészítésének, helyreállításának és közvetlen környezete rendbetételének becsült költsége 3,5 millió forint, pályázaton kétmilliós támogatást lehet elnyerni, a fennmaradó 1,5 milliót az önkormányzat adja.

*

A törvényi változás értelmében 2016. január 1-jétől a családsegítés csak a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben működhet. Az önkormányzat felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést, vagy szerződéseket; a jövő hónapban pedig dönteniük kell a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztosítási módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.


Ez történt még:

  • Nemesvámoson is elérhetővé válik a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított házhoz szállított meleg ebéd szolgáltatása. A 2015. évi szolgáltatási önköltség 855 Ft/nap, az intézményi térítési díj 610 Ft/nap.
  • Több ingatlant illetően a beérkezett kérelmek szerint módosították a településrendezési tervet.
  • Megszüntették a Veszprémi Séd Alapítványt.
  • A Kittenberger ZOO Alapítvány kuratóriumába dr. Mohos Gábor jegyzőt delegálta az önkormányzat.
  • Végelszámolással megszűnik a Pannon TISZK Veszprém Nonprofit Kft., Szakképzési centrumok létrehozása miatt okafogyottá vált a TISZK fenntartása.
  • A közgyűlés támogatja dr. Hansági-Haydn Nóra megválasztását a Veszprémi Egyetem Stadion Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába.
  • A közgyűlés zárt ülésen döntött a Polinszky-díj és a Hornig-díj adományozásáról.
Söge
Domján Attila

További cikkek

Magyarország nagy mennyiségben vásárol orosz oltóanyagot
Magyarország nagy mennyiségben vásárol orosz oltóanyagot
Magyarország három ütemben nagy mennyiségű, koronavírus elleni oltóanyagot vásárol Oroszországtól - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután pénteken Moszkvában Mihail Murasko orosz egészségügyi tárcavezetővel tárgyalt.
Szijjártó és Ovádi 2,2 milliárd forintos veszprémi beruházást jelentett be
Szijjártó és Ovádi 2,2 milliárd forintos veszprémi beruházást jelentett be
Mérnöki fejlesztő központot hoz létre Veszprémben a Thyssenkrupp magyarországi központja 2,2 milliárd forintból, a beruházáshoz a magyar kormány 770 millió forint vissza nem térítendő támogatást ad.
Fiúk a Pál utcából, avagy rozsdafoltok az Arany Elefántyukon
Fiúk a Pál utcából, avagy rozsdafoltok az Arany Elefántyukon
Egy szebb napokat is megélt civil városi díj története az egyik alapító tollából. Molnár Sándor, az Utas és holdvilág antikvárium tulajdonosának írása a Vehíren.
Közelebb egymáshoz
Közelebb egymáshoz
Felértékelődik az önkéntesség, közelebb kerülünk egymáshoz, jobban figyelünk embertársainkra – olvasom a pszichológusok, szociológusok prognózisát a járvány utáni időkre és figyelem a jeleket. Barta Éva írása a pandémia közösségformáló hatásáról.
Három hét múlva fizetik a 13. havi nyugdíj első részletét
Három hét múlva fizetik a 13. havi nyugdíj első részletét
Három hét múlva, február 12-től kapják meg a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíj első részletét - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján.