2018. április 25., szerda
Márk névnap

Erősödjünk kultúránkban, hitünkben!

Péntek délután rendezték meg a Veszprém Megyei Önkormányzat hagyományos újévi fogadását a Megyeháza Szent István termében.

A megjelenteknek Steinbach József református püspök kívánt áldott új évet. „Az Úr megtartó kegyelme kísér minket ebben az esztendőben is, és a felülről érkező áldásra nagy szükségünk is van” – fogalmazott. Vízkereszt ünnepéhez a keresztény hagyomány három bibliai történetet kapcsol. A napkeleti bölcsek Jézus születésekor eljöttek, mert felismerték benne a szabadítót, a megváltót. Az ő hódolatuk azt is jelenti, hogy Jézus megváltása egyetemes, minden embernek szól. Jézus megkeresztelkedése szintén ehhez a naphoz kapcsolódik: ekkor megnyílt az ég, az Atya pedig szólt, bemutatta fiát. A harmadik történet Jézus első csodája, a kánai menyegző, amikor a vizet borrá változtatta.

Steinbach JózsefSteinbach József

Nincs fontosabb manapság annál, mint hogy saját keresztény kultúránkban, hitünkben erősödjünk, ami szeretetet ébreszt bennünk – hangsúlyozta a püspök.

Polgárdy ImrePolgárdy Imre

Ebben az évben emlékezünk meg a reformáció 500. évfordulójáról, mindazokról a teológiai, oktatási, tudományos, kulturális fejleményekről, melyeket a reformáció adott. A megemlékezés önvizsgálatra, bűnbánatra is indít minket, protestánsokat, hogy ne szaggassuk tovább az Anyaszentegyház testét – zárta gondolatait Steinbach József.

Az újévi fogadáson Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke mondott pohárköszöntőt.