2018. május 25., péntek
Orbán névnap

Veszprém fejlődéséért tevékenykedőket díjaztak

Pro Urbe érdemérmeket adott át Porga Gyula polgármester a forradalom ünnepén a városháza Kossuth termében.

A díjakat idén elsősorban a gazdasági élet, az oktatás és művelődés, valamint a honvédelem területén dolgozók vehették át: elismeréssel jutalmazták dr. Markovszky Györgyöt, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, id. Navracsis Tibor egykori gimnáziumi igazgatót és Szücs József ezredest.

Porga Gyula polgármester köszöntőjében a közösség és a város épülésének érdekében végzett szolgálat nemességéről beszélt. Kiemelte: világtendencia, hogy egyre többen lokálpatriótából világpolgárrá szeretnének válni. Vannak, akik a jobb élet reményében elköltöznek, s azért nem lelik meg boldogságukat, mert nem tudják, hogy gyökerek nélkül nem tudnak lombot növeszteni. Vannak azonban, akik ahelyett, hogy elmennének, maradnak és hatni kezdenek környezetükre. Ilyenek a díjazottak is. Jellemükből fakadóan közösséget építenek, szebbé, jobbá formálják a várost, példát mutatnak, tesznek arról, hogy Veszprém öröksége fennmaradhasson – fogalmazott.

Dr. Markovszky György közel három évtizeden keresztül dolgozott a magyar mezőgazdaság területén. Irányítása alatt létrejött az ország egyik legkiválóbb gazdasága, melyet számtalan állami elismeréssel értékeltek, s melynek üzleti eredményei kiváló mintát jelentenek a szakma számára. Megalakulása óta elnökségi tagja a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, 2007 óta elnöke. Meghatározó gazdasági szereplőként elévülhetetlen értékek létrehozója, a kölcsönös érdekek mentén működő korrekt együttműködés hirdetője.

Rendszeres támogatásaival a társadalmi felelősségvállalás területén is aktív. Tudásával és élettapasztalatával segíti a város és a megye vállalkozásait, a gazdaság fejlődését. Elkötelezett híve az innovációnak, hatékonyan közreműködik a szakképzés gyakorlati megszervezésében és korszerűsítésében. Az idei évben Magyar Gazdaságért Díjjal ismerte el munkáját a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Navracsics Tibor Veszprém és a megye szakmai közmegbecsüléssel számon tartott pedagógusa, egykori gimnáziumi igazgató. A tanári diploma megszerzése után a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban tanított, emellett a Magyar Tudományos Akadémia Földrajzi Kutatócsoportjának külsős munkatársaként a Balaton-régió gazdaságföldrajzát vizsgálta. A tapolcai Batsányi János Gimnázium igazgatójaként töltött évek alatt itthon és külföldön több szakmai-tudományos konferencián vett részt. 1977 és 1984 között a Veszprém megyei Tanács művelődésügyi osztályának vezetője, majd 1989-ig humánpolitikát felügyelő elnökhelyettese lett.

1989-1994 között a veszprémi Vetési Albert Gimnázium első igazgatója és egyben egyik alapítója volt. Nem csak a város és a megye, hanem az ország egyik kiváló nevelési- oktatási intézményének eredményei az alapító- igazgató eredeti elképzeléseit igazolják. Tanárként, igazgatóként és számos pedagógiai innováció kidolgozójaként és megvalósítójaként szerzett szakmai érdemeket itthon és külföldön egyaránt. A Szeniorok Tanácsadó Testületének aktív tagjaként is jelentős közéleti szerepet játszott.

Szücs József ezredes kiemelkedő vezetői ismereteivel és szakmai tudásával, tapasztalataival 2011 óta vezeti a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központot. Elöljáróként elhivatottságával példát mutat az állománynak mind szakmai munkában, mind pedig a társadalmi kapcsolatok erősítését szolgáló kulturális és sport tevékenységekben. Az oktatás- nevelés területén végzett kiemelkedő tevékenységének központjában a felnövekvő generációk hazaszeretetének erősítése, a szülőföld, a város környezete, annak természeti és épített értékeinek megismerése, megőrzése áll. A civil társadalmi egyesület elnökeként támogatja Veszprém város katonahagyományinak ápolását, valamint a városban működő civil szervezetek széleskörű összefogását a városi kulturális élet színesítése érdekében.

A nemzetközi együttműködések során nagy figyelmet fordít arra, hogy az országot és a várost határainkon túl is megismerjék. Kiemelten támogatja a sport és kulturális rendezvényeket. Számos elöljárói elismerésben részesült, többek között Köztársasági Elnöki emlékérmet, Per la Pace- olasz békéért kitüntetést, Békefenntartási Érdemérmet, 2014-ben pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át. 2016-ban az állományába tartozó katonák az „Év embere” díjjal tüntették ki.

Az ünnepélyes díjátadón a Mendelssohn Kamarazenekar Vonósnégyes formációja működött közre.