2020. május 25. // Orbán névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS vagyongazdálkodási referens munkakör

2019. április 23. 14:06

A pályázat kiírója: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Stratégiai Iroda Vagyongazdálkodási Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: vagyongazdálkodási referens (határozatlan idejű kinevezéssel)

Ellátandó feladatok:
• Önkormányzat vagyongazdálkodásával (ingó, ingatlan vagyonelemek használatba adása, elidegenítése; vagyoni értékű jogok alapítása stb.) kapcsolatos feladatainak ellátása, döntések előkészítése.
• Önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásával kapcsolatos döntések, szerződések előkészítése, végrehajtása. Nyilvántartások vezetése, bérlakások üzemeltetésével megbízott VESZOL Nonprofit Kft-vel való együttműködés.
• Önkormányzat tulajdonában lévő munkásszálló férőhelyeire a munkáltatókkal kötendő szerződések előkészítése, kapcsolattartás a munkáltatókkal és az működtetéssel megbízott VESZOL Nonprofit Kft-vel.
• Kiskertek (lakossági rekreációs célú ingatlanrészek) haszonbérbe adásával kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása, nyilvántartások vezetése.
• Közműberuházásokhoz (áram, gáz, víz-szennyvíz, csapadék, optikai kábel, út, tábla, hőtáv-vezeték) szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos feladatok ellátása, döntések előkészítése, végrehajtása, együttműködési megállapodások megkötése.
• Önkormányzati tulajdonban lévő társasházi ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátása (alapító okiratok, SZMSZ véleményezése, önkormányzat képviselete a társasházi közgyűlésen stb), döntések előkészítése, végrehajtása.
• Önkormányzat javára vagy terhére alapított jelzálogjog, szolgalmi jog, elidegenítési és terhelési tilalom és egyéb teher jog alapításával, törlésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
• iskolai végzettség: felsőoktatásban szerzett jogi vagy közszolgálati szakképzettség
• egészségügyi alkalmasság
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Ingatlan vagyongazdálkodásban szerzett tapasztalat

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 03.
A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.
A pályázatok 2019. május 25-ig kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely 2019. július 01-től tölthető be.

vehir.hu
2020. május 25. // Orbán névnap