2020. május 25. // Orbán névnap

Lakossági fórum

2019. április 23. 14:09

Veszprém Megyei Jogú Város Városfejlesztési Iroda Főépítészi Csoport felhívja Veszprém város teljes lakosságának, valamint a város területén működő érdekképviseleti-, civil-, gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítani kívánja a Településképi Arculati Kézikönyvét és a „településkép védelméről” szóló 23/2017 (IX.28.) számú önkormányzati rendeletét.

„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) a) pontja alapján felhívjuk a lakosság, valamint a város területén működő érdekképviseleti-, civil-, gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek figyelmét, hogy a módosított Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatos javaslataikat, véleményeiket, észrevételeiket megtehetik.

A dokumentumokkal kapcsolatos véleményeket és észrevételeket 2019.05.14. napjáig, kizárólag a „partnerségi egyeztetésről” szóló 25/2017. (X.26.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint (partnerségi adatlap kitöltésével), a VMJV Főépítészi Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), valamint a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre lehet megküldeni. Kérjük, a tárgyban szíveskedjenek megjelölni, hogy „Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet módosításával kapcsolatos észrevétel”.

A fenti témával kapcsolatosan 2019. május 6-án 15:00 órakor lakossági fórumot tartunk Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Komjáthy-termében.

A véleményezendő dokumentációk megtekinthető Veszprém város honlapján, valamint kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2019. május 14. napjáig.

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.


Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Csoportnál munkaidőben a 88/549-289 és 88/549-261-es telefonon illetve személyesen ügyfélfogadási időben.

vehir.hu
2020. május 25. // Orbán névnap