2020. február 21. // Eleonóra névnap

Pro Meritis díjat kapott a Kossuth iskola két pedagógusa

2019. június 15. 2:21
Nagyné Dömös Erika és Győriné Papp Erzsébet Pro Meritis díjat vehetett át szombat délelőtt a Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában.

Nagyné Dömös Erika 1990 óta a Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola magyar-orosz szakos tanára. 1998 óta látja el az igazgatóhelyettesi feladatokat. Osztályfőnökként és szaktanárként egyaránt fontos feladatnak tekinti a tehetséggondozást. Mindig nyitott volt a szakmai megújulásra, ismereteit a napi tanításban, tehetséggondozásban, versenyeztetésben kamatoztatja. Tanítványai évek óta a versenyek megyei és országos fordulóján is a legjobbak között szerepelnek. Aktívan kiveszi a részét az iskolai programok lebonyolításában, színvonalas ünnepi műsorokat szervez a hagyományőrzési szempontokat szem előtt tartva. Több évtizedes példamutató oktatói munkájával kivívta a diákság, a szülők, valamint a nevelőtestület megbecsülését, tiszteletét is. Szakmai felkészültsége, egyénisége, lelkiismeretes munkája révén az intézmény meghatározó személyisége. Mindig az iskola jó hírnevének megóvására és öregbítésére törekszik. 2019-ben Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere kimagasló oktató- nevelő munkája elismeréseként Nagyné Dömös Erika részére Pro Meritis érmet adományoz.

Győriné Rapp Erzsébet 1977-ben, pályakezdőként helyezkedett el jelenlegi munkahelyén, a Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában, ahol tanítási
gyakorlatát is végezte. Lelkiismeretes, példamutató pedagógus, aki magas színvonalú szakmai munkát végzett a biológia, a földrajz, valamint a természetismeret oktatás területén. Fontos feladatának tekintette a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, beilleszkedésének elősegítését. Hosszú éveken keresztül látta el a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját, együttműködött a nevelő- gondozó tevékenységben résztvevő intézményekkel. Rendszeresen szervezett adománygyűjtő megmozdulásokat is. Szakmai továbbképzéseken folyamatosan képezte magát. Aktívan működött közre az iskola által szervezett programok lebonyolításában. Hivatását egyetlen intézményhez kötődve Veszprém város szellemi színvonalának megőrzéséért végezte. 2019-ben Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere áldozatos, példamutató oktató- nevelő munkája elismeréseként Győriné Rapp Erzsébet részére Pro Meritis érmet adományoz.

vehir.hu
Domján Attila
2020. február 21. // Eleonóra névnap