2022. augusztus 13.
//
Ipoly névnap

Beiskolázási támogatás

2019. augusztus 27. 14:52

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beiskolázási támogatást nyújt az alapfokú nevelési-oktatási intézményben, és a középiskolában vagy szakképző iskolában – a nappali oktatás munkarendje szerint – tanulmányokat folytató gyermek részére, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében a 71.250 Ft-ot.
A támogatás összege az alapfokú oktatásban tanuló részére 6.000 Ft, a középfokú oktatásban tanuló részére 8.000 Ft.

A kérelmet szeptember 30-ig lehet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán benyújtani, melyhez csatolni kell a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, és a tanulói jogviszony fennállásáról a nevelési-oktatási intézmény igazolását. A kérelem nyomtatvány letölthető a www.veszprem.hu oldalról is.


Veszprém, 2019. augusztus 13.

vehir.hu