2020. április 10. // Zsolt névnap

Húsvét hétvégi korlátozások Veszprémben

ma 12:21

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek 14/2020. (IV.10) önkormányzati rendelete kijárási korlátozásról a Covid-19 koronavírus által okozott humánjárvány időszakában

 

2020. április 10. napján 12.00- tól

2020. április 13- án 24.00 óráig

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módostásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva- tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre- a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Kormányrendelet 6.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ Tilos tartózkodni az alábbi területeken:

a) Völgyikút-völgy park,

b) Buhim-völgy a Remete utcától a Séd patak melletti sétány,

c) Püspöki pihenő,

d) Benedek-hegy,

e) Kolostor és Kertek területe,

f) Veszprémvölgyi sétaút,

g) Kittenberger Kálmán utca,

h) Betekints-völgy,

i) Jezsuita templom környéke,

j) volt „Vidámpark” területe a Lackó-forrásig,

k) Séd patak melletti sétányok,

l) Gulya- domb, beleértve a VERGA Zrt. parkerdő területe és a

m) Barátság park.

 

2.§ Kizárólag a területen való megszakítás nélküli áthaladás, a területen lévő épületbe való bejutás, vagy annak elhagyása miatt vehető igénybe a

1.Kossuth Lajos (sétáló) utca és környéke beleértve a Cserhát lakótelep, Bagolyvári utca, Sarolta udvar, Fortuna udvar, Hoffer Ármin sétány, Mindszenty József utcáig határolt területét

2. Szabadság tér,

3. Rákóczi Ferenc utca,

4. Óváros tér,

5. Vár utca,

6. Megyeház tér,

7. Színházkert,

8. Erzsébet liget,

9. Kálvária-domb,

10. Erzsébet sétány,

11. Pajta utca,

12. Kutas tér,

13. Úrkút sétány,

14. Szerelem-sziget,

15. Ostrom-lépcső,

16. Margit tér,

17. Kollégium utca,

18. Patak tér,

19. Szent István völgyhíd,

20. Egyetem utca, Pannon Egyetem előtti park,

21. Köztemetők területe és a

22. Lakótelepi közparkok.

3.§ Tilos a játszóterek, sportpályák, közterületi padok és a kültéri sporteszközök használata.

4.§ Az élelmiszert, drogériai terméket, háztartási tisztító és vegyiárut árusító üzlet, gyógyszertár, gyógyászati segédeszközt árusító üzlet, a piac és az üzemanyag-töltő állomás kivételével a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzletben, az ott foglalkoztatottak kivételével más személy nem tartózkodhat.  

5.§ Dohányboltban- az ott foglalkoztatottak kivételével- tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre történő vásárlás.

6.§ Dohánybolt és az elvitelre történő vendéglátóipari egységek előtti várakozás egyesével, az egyes személyek közötti 2 méter távolság megtartásával lehetséges.

7.§ (1) E rendelet 2020. április 10. napján 12.00 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet 2020. április 13-án 24.00 órakor hatályát veszti. 

vehir.hu
2020. április 10. // Zsolt névnap