2020. július 5. // Sarolta, Emese névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS belső ellenőr munkakör

2019. november 19. 14:18

A pályázat kiírója: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 13.

Betöltendő munkakör: belső ellenőr (határozatlan idejű kinevezéssel)

Ellátandó feladatok: 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII-31.) Korm. rendelet alapján az Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei vezetői részére megállapításokat és javaslatokat megfogalmazni a bizonyosságot adó ellenőrzések és/vagy a tanácsadói tevékenység keretében. A belső ellenőrzési tevékenység során elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

 Elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében. Nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • iskolai végzettség: a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. §-ában meghatározott végzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél, köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlat.
 • közigazgatási szakvizsga 

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • motivációs levél
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 5.
A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.
A pályázatok 2019. 12. 15-ig kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely 2020. január 01-től tölthető be.
 

vehir.hu
2020. július 5. // Sarolta, Emese névnap