2020. február 25. // Géza névnap

Helyi adórendelet változásai 2020

2020. január 21. 13:54

Tisztelt Adózó!

A 33/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról az alábbiakban módosult 2020. január 1-től:

Magánszemélyek kommunális adója:
Adómentességre jogosult az a magánszemély, aki 2019.12.31. napjáig betöltötte a 65. életévét, egyedül él, a lakcímnyilvántartás szerinti életvitelszerűen lakhelyéül szolgáló lakása után.

Az az adózó, akinek a háztartásában a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. évi tv. 11. § (1) bekezdés e.) vagy f.) pontja alapján a vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül családi pótlékban, vagy nevelőszülőként, vagy hivatásos nevelőszülőként legalább 3 gyermek után részesül családi pótlékban, az életvitelszerűen lakóhelyéül szolgáló lakás után adómentességben részesülhet (a családi pótlék folyósítását igazolni szükséges 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal). 

A fenti adómentességek további feltétele, hogy adózó több lakás- vagy üdülő tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával, valamint lakás bérleti jogával nem rendelkezhet, továbbá üzleti célra nem hasznosíthatja az érintett lakás ingatlant. 

Az adómentességek megállapításához szükséges kérelmet tárgyév január 31. napjáig kell benyújtani az Adóirodához. Január 31. után benyújtott kérelmeket csak igazolási kérelemmel együtt tudjuk elfogadni. 

Az adómentesség igénybevételéhez szükséges nyomtatványok letölthetőek a www.veszprem.hu honlapról, vagy beszerezhetőek az ügyfélszolgálati irodán. 

Helyi iparűzési adó:
2020. január 1-jét követően az önkormányzatunknál tételes adózást választó KATA adózók részére megszűnt a Htv. 39/B. § (6) b) pont szerinti mentesség igénybevételének lehetősége, így bevallás benyújtására sem kötelezettek (kivétel: szüneteltetés esetén és adókedvezmény érvényesítésekor (ideiglenes adó, útdíj stb.).

„Mentes az /iparűzési/ adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 450 000 forintot. „ 

Idegenforgalmi adó:
2020. január 1-től az idegenforgalmi adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft.

Az új adómértéket a 2020. január 1-től eltöltött vendégéjszakák után kell felszámítani.

Ügyfélszolgálati Iroda: Veszprém, Szabadság tér 15. Földszint

Ügyfélfogadási időpontok:    Hétfő:     7.30-16.00
    Szerda:     7.30-17.30
    Péntek:     7.30-12.00


VMJV Polgármesteri Hivatal Adóiroda 
 

vehir.hu
2020. február 25. // Géza névnap