2020. február 26. // Edina névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS vagyongazdálkodási referens munkakör

2020. február 4. 14:28

A pályázat kiírója: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Stratégiai Iroda Vagyongazdálkodási Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: vagyongazdálkodási referens (határozott idejű kinevezéssel)

Ellátandó feladatok: 
Önkormányzat vagyongazdálkodásával (ingó, ingatlan vagyonelemek használatba adása, elidegenítése; vagyoni értékű jogok alapítása stb.) kapcsolatos feladatainak ellátása, döntések előkészítése.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal összefüggő feladatok ellátása:

 • Legfőbb döntéshozó szervek döntéseinek előkészítése, végrehajtásában közreműködés
 • Gazdasági társaság működésével összefüggő számviteli, pénzügyi és statisztikai feladatok ellátása
 • Számviteli törvény szerinti beszámolók ellenőrzése, döntéshozó testület elé terjesztése
 • Kimutatások, statisztikák készítése az önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészek, részvények névértékéről, tulajdoni hányadáról.
 • Önkormányzat által a gazdasági társaságoknak nyújtott támogatások elszámolásának ellenőrzése, döntések előkészítése.
 • Önkormányzat költségvetésének előkészítésében és végrehajtásában való részvétel.
 • Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok felhasználásának ellenőrzése, nyilvántartások vezetése.
 • Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó számlák határidőre történő utalványozása, havi likviditási terv elkészítése.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • iskolai végzettség: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi vagy gazdaságtudományi vagy pénzügyi szakképzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • Önkormányzatoknál számviteli és pénzügyi területen szerzett tapasztalat.
 • Gazdasági társaságok üzletrészeinek, részvényeinek értékelésében szerzett tapasztalat

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 18.
A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.
A pályázatok 2020. március 15-ig kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.

vehir.hu
2020. február 26. // Edina névnap