2020. április 4. // Izidor névnap

javaslatkérés ”Pro Civitate díj” adományozásához

2020. február 25. 13:44

A Közgyűlés az általa elfogadott Civil koncepcióban rögzítetteknek megfelelően a Veszprémben kiemelkedő tevékenységet végző, az önkéntesség elve alapján szerveződő - az egyesülési jogról, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján létrejött - az illetékes megyei bíróságon bejegyzett, veszprémi székhellyel működő civil szervezetek munkájának elismerésére ”Pro Civitate díjat” alapított.

A kitüntető díj odaítéléséről a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés évente egy 
”Pro Civitate díjat” adományoz. A díj átadására a Civilek Napján kerül sor.

A ”Pro Civitate díj” adományozását bármely veszprémi bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy, veszprémi székhelyű jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez 2020. március 31-ig benyújtott javaslatával. 

Javaslataikat az indoklással együtt Veszprém MJV Polgármesteri Hivatala 8200 Veszprém, Óváros tér 9. címre címre küldjék el.
 

vehir.hu
2020. április 4. // Izidor névnap